Groen licht voor huisvesting arbeidsmigranten in Glorieux

jun 19 2019, 16:29 Nieuws
glorieuxnieuw
Voormalig broederhuis Glorieux mag gebruikt worden voor huisvesting van arbeidsmigranten. Het College van Burgemeester en Wethouders heeft gisteren groen licht gegeven voor deze nieuwe invulling van het pand.
Door: Bernadette Klerx
Wel heeft de gemeente een flink aantal eisen gesteld, die ervoor moeten zorgen dat er geen overlast voor de buurt ontstaat. Tegen de voorgenomen huisvesting van arbeidsmigranten in Glorieux leeft bij een groot deel van de direct omwonenden forse weerstand. Met een petitie die meer dan 500 keer was ondertekend hebben zij in februari hun ongenoegen en zorgen al kracht bij gezet. Omwonenden willen een definitieve vaste invulling van het pand. Maar die laat nu nog even op zich wachten. Andere locaties die de gemeente heeft goedgekeurd voor huisvesting van arbeidsmigranten liggen allemaal in het buitengebied bij agrarische bedrijven en tuinders.
Steentje bijdragen
Wethouder Bea van Beers gaf gisteren in een persgesprek nog eens tekst en uitleg over de manier waarop Dongen omgaat met de opdracht die de gemeente in de regio Hart van Brabant heeft gekregen om een steentje bij te dragen aan de huisvestingsproblematiek van arbeidsmigranten. De verwachting is dat tot 2025 het aantal migranten in Hart van Brabant gaat groeien van 6.000 naar 8.300. Voor Dongen komt het er concreet op neer dat ze tot dat jaar 240 tot 330 huisvestingsplaatsen extra moet zien te vinden.
‘Ik wil benadrukken dat het hier gaat om tijdelijke huisvesting. We hebben de afgelopen twee jaar ons beleid daarvoor geactualiseerd. Daarbij hebben we een aantal uitgangspunten opgesteld. We willen geen huisvesting op industrieterreinen maar gewoon in de bebouwde kom en dan van kleinschalig (minder dan 40 personen) tot middelgroot( maximaal 100) . In het buitengebied mogen units bij bedrijven worden geplaatst’, legde de wethouder uit. Van Beers benadrukte nog eens dat de gemeente niet zelf op zoek gaat naar geschikte huisvestingsmogelijkheden. ‘Dat moeten de werkgevers zelf doen en wij toetsen dan met onze beleidsregels in de hand of dat op die locatie mag en kan.’
Groen licht voor 10 locaties
Het College heeft gisteren voor 10 locaties groen licht gegeven. Voor een deel gaat het dan om legalisatie van een bestaande situatie. Naast Glorieux komt de grootste hap voor rekening van Jong Fruit die op 6 locaties aan de Vaartweg, Fazantenweg en Meester Janssenweg units bij bedrijven heeft geplaatst. Verder mogen bij een aspergekwekerij aan de Fazantenweg 25 migranten in 5 units geplaatst worden en mogen 8 tot 12 personen gehuisvest worden in een nog af te bouwen woning aan de Achterhoeven( Beljaart).
Bij de voormalige tomatenkwekerij aan de Vaartweg 22, nu eigendom van Diepstraten Etten-Leur BV, mogen de units voor 16 personen het hele jaar door blijven staan. Eerder ontstond hierover bij omwonenden ook de nodige commotie, maar ‘inmiddels is de verstandhouding tussen de buurt, het bedrijf en de werknemers goed’, zo stelde wethouder Van Beers verheugd vast.
Glorieux: extra eisen om overlast te voorkomen
Dat is bij Glorieux dus nog niet het geval. Daar is de angel er nog niet echt uit. Om in ieder geval een beetje tegemoet te komen aan de bezwaren en zorgen van omwonenden heeft de gemeente een fiks aantal voorwaarden gesteld aan de bewoning van Glorieux. Het voormalige broederhuis is eigendom van woningcorporatie Leystromen die het inmiddels voor maximaal 10 jaar heeft verhuurd aan uitzendbureau E&A. Die mag er straks maximaal 70 personen huisvesten met – in piekperiodes – een uitloop naar 100. Het gaat allemaal om kort-verblijfmedewerkers. Het zijn vooral vrouwen en stelletjes die gaan werken bij het distributiecentrum van H&M in Tilburg .
Er zijn 24 uur per dag twee beheerders aanwezig . Om parkeerproblemen in de dichtbevolkte omgeving te voorkomen mogen de bewoners geen eigen auto meebrengen. Het park blijft voorlopig afgesloten omdat er ‘nog geen duidelijk beeld is over de wensen van de omwonenden’. Verder heeft de gemeente er bij Leystromen op aangedrongen in gesprek te gaan over een definitieve invulling van Glorieux. Mocht die er komen, dan is de afspraak dat het huurcontract met E&A ontbonden wordt. Overigens moet er ook nog eerst een omgevingsvergunning aangevraagd worden. Als het College die goedkeurt, wordt hij ter inzage gelegd en daartegen kunnen bewoners bezwaar indienen.
Weinig ervaring
Wethouder van Beers erkent dat Dongen nog weinig ervaring heeft met tijdelijke huisvesting van migranten en zeker niet met redelijk grote aantallen in een drukke woonomgeving zoals bij Glorieux. Daarom zal er ook regelmatig geëvalueerd worden. De eerste evaluatie staat gepland voor september.