Ingezonden: D66; hoogtepunten én nog veel werk aan de winkel

Foto:

Ingezonden door D66 Dongen

Op 13 april keek D66 terug op de eerste twee jaar van onze periode in de gemeenteraad. We zijn namelijk precies halverwege. We concludeerden dat we mooie dingen voor elkaar hebben gekregen. En we hebben ook nagedacht over onderwerpen waar we de komende twee jaar nog erg ons best voor gaan doen.

Inzetten op veiligheid en jeugd
We zijn er trots op dat er nu een onderzoek komt naar de beleving van veiligheid in Dongen. Ook is er mede dankzij D66 een jeugdboa in Dongen en is er een raadsinformatieavond gehouden over hoe het gaat met de Dongense jeugd. Dat is dan meteen een belangrijk thema waar we de komende twee jaar nog stevig op willen inzetten; we willen meeraandacht voor de (mentale) gezondheid van de jeugd en preventief kijken naar het voorkomen van criminaliteit onder jongeren.

Meer betaalbare woningen
We zijn blij met het feit dat we meer aandacht voor betaalbare woningen voor verschillende doelgroepen hoog op de agenda houden in Dongen. Bijvoorbeeld in ’s Gravenmoer hebben we hiervoor veel aandacht gevraagd, maar ook in alle toekomstige dossiers zullen we hier steeds op blijven hameren. Ook is een motie aangenomen om een Woonfonds voor Dongen te onderzoeken. Zo’n woonfonds maakt het bouwen van betaalbare huur- en koopwoningen makkelijker. En die woningen hebben we hard nodig in Dongen.

Huisvesting en kwaliteit van onderwijs
Het proces om nieuwe scholen in Dongen te bouwen duurt wel erg lang. Toch zijn we blij dat we het voor elkaar hebben gekregen dat bewegingsonderwijs hoger op de agenda is gekomen en dat gymzalen gebouwd en behouden blijven. Waar we nog niet genoeg aandacht aan hebben kunnen geven is de meer inhoudelijke kant van het onderwijs. In de komende periode zullen we meer aandacht besteden aan de Lokale Educatieve Agenda (LEA). Verder kijken we scherp mee op de regierol van de gemeente om gelijke kansen voor alle kinderen te creëren en de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

Armoedebeleid, zorg en gezondheid
Er ligt een goed en integraal beleid voor armoede en schulden in Dongen. Daar zijn we blij mee. En we hebben daarin ook zaken voor elkaar gekregen. Bijvoorbeeld de Arriva Meedoenpas. Goede en afgewogen zorg voor iedereen vinden we belangrijk. We blijven daarom onder andere de ontwikkeling van de Dorpsteams in Dongen goed volgen in de komende jaren. Verder zullen we specifiek letten op de situatie rondom alcohol en sport en de situatie rondom complexe scheidingen. We gaan structureel aandacht geven aan mantelzorg in combinatie met het ouderenbeleid in Dongen.

Genoeg te doen
Er zijn nog meer onderwerpen die onze aandacht hebben. We blijven bijvoorbeeld de ontwikkelingen rondom het Cultuurhuis en de Cammeleur nauwlettend volgen en ook zijn we benieuwd naar hoe de nieuwe omgevingswet uitpakt in de praktijk in de Gemeente Dongen. We willen oog houden voor inclusie en het voorkomen van discriminatie. En we zijn scherp op de verdere ontwikkeling van bedrijventerreinen en de handhaving van vergunningen van bedrijven. Er is genoeg te doen. Daarbij vinden we het belangrijk dat de gemeenteraad goed aansluiting vindt bij de inwoners van Dongen. Daarom zijn we blij met de toezegging dat de griffie extra communicatie-capaciteit krijgt ter ondersteuning van de gemeenteraad. Zelf blijven we daaraan ook aandacht besteden. Zo kunt u ons jaarverslag op de socials vinden in een mooie vormgeving. We horen van veel mensen dat ze onze aanwezigheid op het Looiersplein, bij allerlei werkbezoeken en in de media op prijs stellen. Dat gaan we zeker volhouden!

Meepraten?
De komende twee weken gaan we even met meivakantie, zodat we weer helemaal klaar zijn voor de komende periode. Wilt u meepraten over het onderwerp in dit artikel of andere thema’s? U kunt ons altijd bereiken via de social media (@D66_Dongen), of rechtstreeks per mail via [email protected].

De fractie van D66 Dongen, Gitta Glerum – Camfferman, Ulaș Kose, Marieke Schouten en Berry van Rosmalen (tijdelijke vervanger van Joeri de Jong).

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen