Gemeente boos over ‘pauzeren’ van N629: zo snel mogelijk gesprek met Provincie

Foto:

In een boze brief aan de Provincie Noord-Brabant hebben burgemeester en wethouders van Dongen hun ongenoegen en bezorgdheid uitgesproken uitgeproken over het pauzeren van de aanleg van de nieuwe N629, in de volksmond beter bekend als de Heistraat.

Pauzeren van de aanleg van deze nieuwe weg heeft ‘vergaande gevolgen voor de gemeente Dongen, met name voor de veiligheid en gezondheid van onze inwoners,’ geeft het College in de brief aan. Ze wil dan ook zo snel mogelijk, samen met de gemeente Oosterhout, in gesprek met de Provincie om te praten over de gevolgen van dit besluit en wat nu wel en niet mogelijk is.

Door: Bernadette Klerx

Problemen ‘zorgwekkend groot’
‘De problemen als gevolg van de drukte op de N629 zijn voor onze gemeente zorgwekkend groot, ‘ zegt het College en noemt dan de problematische doorstroming van het verkeer, bereikbaarheid, het lastige oversteken voor fietsers (waaronder ook schoolgaande kinderen) en de verkeersveiligheid. ‘Uitstel van de aanleg betekent dat de problemen op de N629 verder zullen toenemen door de groei van het verkeer, maar ook omdat de gemeenten Oosterhout en Dongen de komende jaren in woningaantal en bedrijvigheid nog groeien.’ Volgens het College hebben tijdelijke maatregelen zoals de provincie voorstelt, nauwelijks effect op een betere doorstroming en de veiligheid in het algemeen.

Stikstof uitstoot
Vorige week werd de gemeente onaangenaam verrast met het besluit van de Provincie om de aanleg van het nieuwe tracé van de N629 voor ‘onbepaalde tijd te pauzeren’, omdat berekeningen hadden laten zien dat de nieuwe weg zou leiden tot een toename van stikstof op een aantal Natura2000-gebieden in de omgeving. ‘En dan moet eerst een vergunning aangevraagd worden voordat we kunnen beginnen net de aanleg’ meldde de Provincie. Het College zet daartegenover dat de uitstoot van stikstof juist toeneemt door de slechte
doorstroming van het verkeer, terwijl de nieuwe weg juist zorgt voor een verbetering van de doorstroom. Bovendien liggen er afspraken om extra groen en natuur aan te leggen als compensatie voor de natuur die verdwijnt door de aanleg van de weg. ‘Het lijkt wel of daar nu aan voorbijgegaan wordt’, zegt het College. Ze noemt ook nog maar eens de leefbaarheid van de inwoners van de wijken West 1 en 2, die al jaren onder druk staat door de negatieve invloeden van de grote verkeersdrukte en fijnstof.

Projecten op losse schroeven
Een ander probleem is de onzekerheid over het doorgaan van projecten die nu in de pijplijn zitten, zoals de aanleg van de snelfietsroute van Oosterhout via Dongen naar Tilburg en de herinrichting van het gebied Duiventorenbaan-Hespelpad en de kruising Duiventorenbaan-Steenstraat. Voor dit laatste project heeft de gemeente een bijdrage van de Provincie gekregen, maar wel onder de voorwaarde dat de herinrichting voor 31 december 2025 klaar moet zijn. ‘De haalbaarheid van deze herinrichting staat nu ook op losse schroeven’, moppert het College.

Behalve dat het College het niet eens is met de pauze is ze er ook verbolgen over dat de Provincie het besluit in een openbare nieuwsbrief kenbaar heeft gemaakt. ‘Daardoor hebben wij onze gemeenteraad niet tijdig, direct en adequaat kunnen informeren en heeft de gemeenteraad het besluit via de media moeten vernemen.’

Cookieinstellingen