‘Voor onbepaalde tijd’ pas op de plaats met het project N629

Foto:

In een nieuwsbrief meldt de provincie Noord-Brabant dat de aanleg van de nieuwe N629 voorlopig wordt uitgesteld vanwege een toename van stikstofneerslag op negen Natura2000-gebieden in de omgeving.

“In februari gaven we aan dat er nieuwe stikstofberekeningen voor het project N629 op de planning stonden. Bijvoorbeeld over hoeveel stikstofuitstoot het verkeer op deze nieuwe weg straks heeft en wat hiervan uiteindelijk neerkomt in Natura2000-gebieden. Dit rekenwerk is inmiddels afgerond. Uit de berekeningen blijkt dat de nieuwe N629, leidt tot een toename van stikstofneerslag op negen Natura2000-gebieden in de omgeving. Hierdoor moeten we volgens de Wet Natuurbescherming (WNB) voor dit project een vergunning aanvragen voordat we kunnen beginnen met het aanleggen van de weg” aldus de provincie.

Deze vergunningsaanvraag  is op dit moment volgens de provincie niet haalbaar “In maart bleek echter dat de zogenaamde Natuurdoelanalyses laten zien dat de natuur in de Brabantse Natura2000-gebieden verslechtert. Het bestuur van provincie Noord-Brabant heeft daarom besloten dat de provincie geen nieuwe Wnb-vergunningen meer afgeeft voor projecten waarbij extra stikstof neerkomt in deze gebieden. Dit is dus helaas voor de nieuwe N629 het geval. Daardoor moeten we bij dit project voor onbepaalde tijd pas op de plaats maken. Op dit moment weten we nog niet hoelang dit gaat duren. Dit betekent ook dat het project nu niet verder wordt aanbesteed.”

Hoe nu verder?
Momenteel brengt de provincie de gevolgen van de pauzering van het project in kaart. De Provincie Noord-Brabant benadrukt dat het vraagstuk rondom verkeersveiligheid, doorstroming van het verkeer, bereikbaarheid en leefbaarheid van de omgeving de aandacht blijft houden. Het wordt aan het nieuwe provinciebestuur overgelaten om hier vervolgens besluiten over te nemen.

Daarnaast wordt in kaart gebracht welke werkzaamheden gelinkt aan het project N629 wel door kunnen gaan en wanneer minimaal groot onderhoud nodig is aan de bestaande weg om deze veilig te houden.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen