Meerderheid raad geeft groen licht voor extra krediet voor nieuwbouw J.J. Anspachschool

Foto:

De J.J. Anspachschool kan opgelucht ademhalen. Een meerderheid van de gemeenteraad (CDA, Volkspartij Dongen en D66) gaf gisteren groen licht voor een extra krediet van € 900.000 voor de bouw van het nieuwe IKC J.J. Anspach, waar ook kindcentrum Petito’s een plekje krijgt.

Maar dat ging bepaald niet zonder slag of stoot. Er ging wederom een felle discussie aan vooraf waarin met name VVD-raadslid Frans den Broeder flink botste met wethouder Denise Kunst. En ook de Ouderenpartij voor Dongen had de nodige twijfels. Het leidde er uiteindelijk toe dat beide partijen tegen stemden.

Door: Bernadette Klerx

Twijfels
Naast de Ouderenpartij en de VVD liet ook buurtbewoner de heer Timmermans zijn ongenoegen de vrije loop. Timmermans had twijfels over de zorgvuldigheid van het proces en vroeg zich af of de plannen zoals die er nu liggen financieel wel haalbaar zijn. ‘Ik ben voor een toereikende huisvesting van scholen, maar wat is toereikend? Gaat het hier om plannen op Champions League-niveau of kan het misschien ook wel een onsje minder? En is het wel echt noodzakeljk dat Petito’s in de nieuwe Anspachschool komt; de afstand tussen de huidige locatie van Petito’s en de J.J. Anspachschool is tenslotte maar 350 meter. Wat levert het aan vierkante meters en dus geld op als Petito’s niet komt? De buurt is in ieder geval niet blij met de komst van Petito’s en vreest voor extra verkeersdrukte en geluid. Als de raad nu € 900.000 beschikbaar stelt, welke financiële risico’s brengt dat met zich mee en wat betekent dat dan voor ons als inwoners.‘

Felle kritiek
In de gemeenteraad kwam de felste kritiek van de VVD. Raadslid Frans den Broeder trok fel van leer tegen onderwijswethouder Denise Kunst. Zijn soms verwijtende toon kwam hem een paar keer op een reprimande van burgemeester Marina Starmans te staan.

Blanco cheque
Den Broeder was duidelijk geïrriteerd dat er nog steeds niets aanbesteed was. ‘In december 2021 hebben wij de eeerste investeringskredieten beschikbaar gesteld. Nu wordt er een extra krediet gevraagd. Dat verbaast ons. Waarom is er nog steeds niet aanbesteed, waar zijn de offertes? We weten nu nog niet eens of we het met dit extra bedrag wel redden. Ga alsjeblieft aanbesteden, dan weten we tenminste waar we aan toe zijn. Nu vraagt u om een blanco cheque.’

Schuld in schoenen van raad?
Den Broeder was ook nog razend over de uitspraak van het College dat ‘niet akkoord gaan met het extra krediet zou leiden tot vertraging van de bouw’. ‘Nu breekt mijn klomp helemaal. Op voorhand schuift u al de schuld in de schoenen van de raad. Maar de raad vertraagt niet, dat doet u zelf door onjuist en onvolledig te informeren’, voer hij uit.

Leerlingprognoses
Ook de Ouderenpartij had problemen met het extra krediet. Voor die partij waren de leerlingprognoses de bottleneck. De Ouderenpartij had vraagtekens bij het realiteitsgehalte van de prognoses. Op basis van leerlingprognoses wordt de grootte van de school bepaald.

Dilemma
‘Het is voor ons een echt dilemma’, liet Jan Kennekens weten. Wij missen goed onderbouwde en recente leerlingprognoses. Ik hoor de wethouder zeggen dat die cijfers eerst met de scholen overlegd moeten worden voordat ze worden vastgesteld, maar dat slaat toch nergens op. Het gaat hier gewoon om cijfers. Daar is toch niks aan te bespreken. Wij gunnen de J.J. Anspach een goede school maar dan wel op basis van actuele gegevens.’

Hoogste prioriteit voor voortgang
D66 , CDA en Volkspartij Dongen gaven zonder veel problemen groen licht; voor hen had voortgang van de nieuwbouw de hoogste prioriteit.

In gesprek met omwonenden
Wethouder Denise Kunst legde nog eens uit waarom het College bepaalde beslissingen genomen had. Over de ‘werkwijze’ met betrekking tot leerlingprognoses kon ze kort zijn. ‘Dat is heel gebruikelijk om dat zo te doen’. Dat de raad de schuld in de schoenen geschoven krijgt, bestreed ze. ‘Het is aan u als raad om andere keuzes te maken. Wij hebben alleen aangegeven wat de risico’s zijn als u het krediet afwijst.’ De wethouder beloofde nog eens in gesprek te gaan met omwonenden om een mogelijke oplossing te zoeken voor hun bezwaren. Vanaf nu is het mogelijk om bezwaar te maken tegen de vergunning. De heer Timmermans heeft al laten weten dat in ieder geval te doen.

Reacties

Cookieinstellingen