Raad verdeeld over steuntje in de rug voor verenigingen en ondernemers

Foto: Pixabay License

Ondernemers, stichtingen en verenigingen krijgen een financieel steuntje in de rug van de gemeenteraad. Een meerderheid van Volkspartij Dongen, CDA en VVD kreeg het gisteren voor elkaar om voor 2023 een eenmalige korting van 4% toe te passen op de OZB-tarieven voor eigenaren en gebruikers van niet-woningen; het gaat dan om bedrijfspanden en bijvoorbeeld clubhuizen.

Het voorstel was om deze tarieven met ruim 10% te laten stijgen omdat ze tot op heden ver onder het landelijk gemiddelde lagen. Maar daar zetten Volkspartij Dongen, CDA en VVD dus een streep door, in ieder geval voor 2023. Tot groot ongenoegen van D66 en de Ouderenpartij voor Dongen (OVD) die deze forse stijging juist wel toejuichten. ‘Als we dit doen, gaan daar vooral de grote spelers zoals de Jumbo’s , de AH’s en Kruidvat van profiteren. In feite gaan we hen sponsoren en willen we dat wel ’, vatte Jan Kennekens( OVD) de kritiek samen.

Door: Bernadette Klerx

Fikse discussie
Het deels terugdraaien van de forse OZB-verhoging leverde in de raad een fikse discussie op die regelmatig venijnige trekjes kreeg. Was voor de VVD sowieso elke OZB-verhoging uit den boze, voor CDA en Volkspartij Dongen was het vooral belangrijk dat verenigingen en stichtingen iets meer lucht krijgen.

OZB verhogen nu niet gepast
‘Het is nu niet gepast om de OZB te verhogen. Ondernemers hebben het al zwaar genoeg’, betoogde VVD-raadslid Frans den Broeder. CDA en Volkspartij Dongen hadden vooral oog voor het lot van verenigingen en stichtingen die hierdoor ontzien worden. ‘We hadden het liefst ook onderscheid gemaakt tussen bedrijven en verenigingen, maar dat is nu eenmaal niet mogelijk’, reageerde CDA-raadslid Stijn Sips op de kritiek van D66 en OVD. ‘Voor ons is het belangrijk dat vooral de stichtingen en verenigingen hiermee geholpen worden. En ook de kleine lokale ondernemer heeft hier echt veel baat bij’. En Frans den Broeder vulde onmiddellijk aan: ‘We doen nu net alsof er in Dongen alleen maar grote bedrijven zitten en dat het geld allemaal daar naar toe gaat, maar een groot deel komt echt terecht bij de kleine ondernemer in Dongen. Natuurlijk had ik ook een liever een regeling gehad die wat meer nauwkeurig was, maar dat is nu eenmaal niet mogelijk. En we willen toch ook niet een bureaucratisch gedrocht gaan creëren.’

Symboolpolitiek
Maar voor D66 en de OVD bleven de druiven wel heel zuur. Zeker omdat de maatregel een ‘schadepost’ van € 80.000 oplevert in de begroting, een bedrag dat D66 en de OVD liever anders hadden besteed. ‘Dit is echte symboolpolitiek, ’kaatste D66-raadslid Joeri de Jong de bal terug. ‘De kleine ondernemer gaat er een paar tientjes op vooruit. Het grootbedrijf profiteert het meest. We gaan nu € 80.000 uitkeren aan groot kapitaal ten koste van mensen die het het hardst nodig hebben.’

Oppositie tegen begroting
Voor D66 was het zelfs de spreekwoordelijke druppel om uiteindelijk tegen de begroting te stemmen. De partij had daarnaast geen goed woord over voor de manier waarop omgegaan is met de vrijwilligers van Energie Dongen en vond het uitstel van IKC De Biezen onacceptabel. ‘We zijn wel blij met het steunfonds, maar alles bij elkaar genomen, kunnen wij niet instemmen met deze begroting’, liet fractievoorzitter Marieke Schouten na een lange avond vergaderen weten. Voor de OVD was het uitstel van IKC De Biezen en de OZB-discussie reden om tegen te stemmen. De VVD was blij met het compromis voor de OZB van niet-woningen, maar had grote problemen met de miljoenen die gereserveerd zijn voor de verbouw van het gemeentehuis en de verhoging van het budget voor uitbreiding van personeel en externe inhuur. ‘Een fatsoenlijke onderbouwing van de uitbreiding ontbreekt, het is ronduit vaag’, oordeelde Frans den Broeder; de 3 miljoen voor de verbouw van het gemeentehuis zag de partij ook helemaal niet zitten. ‘Daar kunnen wij echt niet in meegaan’. Daarmee heeft de voltallige oppositie tegen de begroting gestemd.

Reacties

Cookieinstellingen