IKC Beljaart wordt IKC Heilig Hart

Foto:

Op dinsdagavond 8 november heeft er een voorlichtingswebinar plaatsgevonden. Ouders/verzorgers van kinderen van zowel Kid als de Heilig Hartschool waren uitgenodigd, maar ook de wijk rondom de school en alle andere geïnteresseerden waren meer dan welkom.

Vele Dongenaren wachten al lang op nieuws rondom de school en de betrokkenen zijn dan ook blij om meer informatie te mogen gaan geven over de toekomst van de Heilig Hartschool. Tot op heden werd altijd gesproken over IKC Beljaart als werktitel. Echter hebben de partners met elkaar besloten dat de sterke naam die ‘Heilig Hart’ is, niet verloren mag gaan. Al meer dan 100 jaar, sinds april 1918 draagt de school al deze naam. KBS Heilig Hartschool voelt zich als moderne school, op katholieke grondslag, verbonden met Dongen en dat willen zij zo houden. Daarom is ervoor gekozen om het ‘sterke merk’ te behouden. De naam van het nieuwe IKC wordt dan ook: IKC Heilig Hart.

De afgelopen maanden is er op de achtergrond hard gewerkt door SORS Adviesgroep (bouwmanagement) om samen met de gemeente, Kid en Stichting Initia (waaronder KBS Heilig
Hartschool valt) te werken aan een eerste schetsontwerp (zie afbeelding boven). Uitgangspunt voor het ontwerp is een modern en strak gebouw, waarbij de speelsheid van een school zich vooral aan de binnenkant zal tonen. Het nieuwe IKC wil namelijk ‘in de wijk’ staan en daar past dan ook een moderne uitstraling bij. De architecten hebben een schetsontwerp gemaakt wat ondanks het volume niet massaal oogt, maar juist uit verschillende onderdelen lijkt te bestaan. En zo gaat het nieuwe IKC ook werken; ‘samen 0-12-onderwijs een plek bieden’.

Het ontwerpproces voor het gebouw krijgt de komende periode een vervolg. Daarnaast wordt met de gemeente gestart vorm te geven aan de buitenruimte rondom de school, waarbij veel aandacht is voor de ingewikkelde verkeersstromen.

Reacties

Cookieinstellingen