Optimisme, maar ook flinke kritische noten bij begroting

Foto:

Gematigd optimisme maar toch ook flinke kritische noten met hier en daar felle discussies. Zo kan de eerste avond van de begrotingsbehandeling het best worden samengevat.

Hoe solide is de begroting nu echt en hoe gaan we om met het steunfonds van € 500.000 voor onze inwoners en ondernemers? Die vragen zorgden voor de nodige tegenstellingen en twijfels in de gemeenteraad. De grootste twijfels en de felste kritiek kwam van de VVD. Raadslid Frans den Broeder zette zijn vraagtekens bij het optuigen van het steunfonds voor extra hulp en was daarnaast flink ontstemd over de voorgestelde verhoging van de OZB voor ondernemers. En ook D66 en de Ouderenpartij voor Dongen( OVD) stonden niet echt te juichen bij de begroting.

Door: Bernadette Klerx

VVD: speel geen Sinterklaas
‘Niet sparen, maar helpen’; dat is het motto van de begroting voor 2023’ en dat betekent concreet dat er komend jaar geen € 500.000 in de spaarpot wordt gestopt (zoals eerder was afgesproken) , maar dat dat geld besteed wordt om mensen te helpen. En hoewel de raad sympathie had voor deze koerswijziging, waren er zeker ook bedenkingen. ‘In onzekere tijden kijken burgers naar de overheid als reddingsboei. Maar de overheid kan niet alles oplossen. Crises horen bij het leven in een vrije wereld. De kunst is om er verstandig mee om te gaan. Maar juist nu we langzaam ons huishoudboekje weer een beetje op orde krijgen, gaat dit College meteen met geld smijten én lasten verhogen voor ondernemers van wie velen het al zwaar hebben’, concludeerde een duidelijk geïrriteerde Frans Den Broeder (VVD). Hij zag meer heil in het uitbreiden van al bestaande steunmaatregelen. ‘Wij zijn heus niet tegen steun, maar dit komt echt over als een ondoordachte actie. Als we nu zo maar klakkeloos een pot met geld klaarzetten zonder enige spelregels of toetsingskaders, dan schep je verwachtingen. Het is Sinterklaas spelen op kosten van een ander, het is paniekvoetbal. Zo’n steunfonds moet echt het laatste station zijn waar mensen terecht kunnen.’

D66: Hoop op nieuwe koers
Ook D66 en OVD zetten vraagtekens bij de begroting . ‘Solide is niet het goede woord voor deze begroting’, vond D66-raadslid Joeri de Jong. ‘Want hij is vooral gebaseerd op incidentele meevallers en een hogere uitkering van het Rijk .Maar de absolute schuldenberg stijgt nog steeds fors.’ Jan Kennekens van de OVD: ‘Helpen kun je alleen maar als er een solide begroting is. Maar kan deze begroting wel tegen een stootje? Als we puur naar de financiële kengetallen kijken, is het niet allemaal rozengeur en maneschijn.’ Overigens waren OVD en D66 wel blij met het steunfonds. ‘Het geeft ons hoop dat dit het begin is van een nieuwe koers. Een socialere koers, met veel meer aandacht voor onze kwetsbaarste inwoners. Want juist deze inwoners hebben wij met zijn allen de afgelopen jaren in de kou laten staan’, zei Marieke schouten.

Nood breekt wet
Wethouder René Jansen rekende in soms felle bewoordingen meteen af met de kritiek. ‘Nood breekt wetten en daarom moeten we flexibel inspelen waar de steun nodig is. Dat is geen Sinterklaas spelen maar bittere noodzaak en het is ook geen paniekvoetbal maar de helpende hand bieden. Er wordt helemaal niet met geld gesmeten, ’reageerde hij op de VVD. ‘De begroting is wel solide’, vervolgde de wethouder. ‘We hebben buffers ingebouwd om prijsstijgingen en tegenvallers op te vangen. Onze solvabiliteit verbetert spectaculair, onze reserves zijn van 5 naar 11 miljoen gestegen.’

VVD: lastenverzwaring ondernemers van tafel
De VVD vond het CDA deels aan zijn zijde als het gaat om afschaffen van de OZB voor eigenaren van niet-woningen; die tarieven wil het college met ruim 10% laten stijgen om ze zo in lijn te brengen met het landelijk gemiddelde. De OZB voor woningeigenaren hoeft daardoor niet of nauwelijks verhoogd te worden. ‘Onbegrijpelijk’, vond de VVD. ‘Onze ondernemers zijn de ruggengraat van onze economie en werkgelegenheid. Bovendien werkt zo’n lastenverzwaring door in de producten en komt het uiteindelijk op het bordje van de consument’, betoogde Frans den Broeder, die al meteen een motie aankondigde om deze lastenverzwaring van tafel te krijgen. Hij kreeg daarbij deels steun van het CDA. ‘Wij willen in ieder geval wel de OZB-verhoging voor verenigingen en stichtingen van tafel hebben, maar of dat ook voor ondernemers moet gelden, daar zijn we nog niet uit’, gaf CDA-raadslid Stijn Sips al een schot voor de boeg.

Of zo’n motie kans van slagen heeft, is nog de vraag, want D66 en OVD vonden die verhoging juist wel prima. Goed dat dat rechtgetrokken wordt met het landelijk gemiddelde. Daar pleitten wij al langer voor’, aldus Jan Kennekens.

Volgende week donderdag geeft de gemeenteraad definitief een klap op de begroting.

 

Reacties

Cookieinstellingen