CDA trekt aan de bel over vuurwerkoverlast: gemeente zet stevig in op preventie

Foto: CC0 Creative Commons

De gemeente gaat ook dit jaar weer stevig inzetten op het voorkomen en bestrijden van van vuurwerkoverlast. Dat blijkt uit de antwoorden van burgemeester Starmans op vragen van het CDA.

Raadslid Coert van Os kaartte het probleem aan in de raadsvergadering. ‘Wij ontvangen signalen van bezorgde inwoners over toenemende vuurwerkoverlast in de afgelopen weken. We horen zelfs verhalen over vuurwerk door brievenbussen. Zijn deze signalen ook bij de gemeente bekend en wat gaan we doen om dit aan te pakken’, was de kern van zijn vraag. Burgemeester Marina Starmans bevestigde dat de signalen inderdaad ook de gemeente hadden bereikt. ‘Maar wij hebben nog niet gehoord van vuurwerk door brievenbussen of opzettelijke beschadiging van eigendommen,’voegde ze daar meteen aan toe.

Door: Bernadette Klerx

Speerpunt
De burgemeester ging vervolgens uitgebreid in op de maatregelen die de gemeente neemt tegen vurwerkoverlast. ‘We pakken vuurwerkoverlast aan in regionaal verband en plaatselijk. In de regio is dit ook één van de speerpunten. Daarnaast hebben we ook nog de landelijke preventiecampagne en we treden handhavend op als dat nodig is. De BOA’s van de gemeente Dongen werken hierbij nauw samen met politie.’

Illegaal vuurwerk
‘De politie zet in op de handel in illegaal vuurwerk’, vervolgde de burgemeester. ‘Die aanpak varieert van controle aan de grenzen tot aan het afspeuren van Internet naar handelaren in binnen- en buitenland. Personen die in voorgaande jaren zijn gepakt voor het bezit van illegaal vuurwerk, worden ook nu weer door de politie preventief bezocht.’

Melden via Fixi: gerichte actie
Burgemeester Starmans deed vooral ook een oproep aan inwoners om overlast te melden via de Fixi-app. ‘Zoals ieder jaar is er ook nu weer een meldnummer tijdens de vuurwerkactieweken in december. Buiten die actieweken kunnen bewoners overlast melden via de Fixi-app en de mail. Ik roep iedereen op ook echt te melden, want hoe meer Fixi-meldingen we krijgen, des te beter kunnen we in beeld brengen vanuit welke wijk die komen en dan kunnen we ook veel gerichter in bepaalde wijken actie ondernemen.’

Speciale lessen in onderwijs
Tot slot wist de burgemeester te melden dat de gemeente de maatregelen via allerlei mogelijke communicatiekanalen bekend zal maken: via social media, een extra Veiligheidskrant en ook in het onderwijs wordt via speciale lessen extra aandacht besteed aan vuurwerkoverlast.

Reacties

Cookieinstellingen