Ingezonden: „Inspecteer wijken op toegankelijkheid, veiligheid en leefbaarheid”

Foto:

Ingezonden door CDA Dongen-’s Gravenmoer

Naar aanleiding van een motie van de gemeenteraad heeft er in 2021 een pilot “wijkschouw” plaatsgevonden over een kleine 2,5 km (straat)lengte in Dongen. Naar aanleiding van de pilot concludeert het college van B&W dat een, in omvang beperkte, wijkschouw maximaal één keer per jaar uitgevoerd zal worden. Het CDA Dongen – ’s Gravenmoer vindt dit onvoldoende en wil meerdere schouwen per jaar. Daarnaast vindt het CDA dat er, naast toegankelijkheid van de wijk, ook geschouwd moet worden op veiligheid én leefbaarheid van de wijk. Bovendien moet dit in samenwerking met inwoners zo is de CDA-fractie van mening. Een motie die hiertoe oproept is unaniem aangenomen door de gemeenteraad.

Diverse moties
De gemeenteraad heeft het college al tweemaal verzocht om een plan van aanpak voor wijkschouwen in heel de gemeente voor te leggen aan de raad. Echter geeft het college van B&W per raadsinformatiebrief aan dat er géén plan van aanpak voor de gehele gemeente wordt opgesteld. Wél wil het college toegankelijkheid-verbeterende maatregelen realiseren door adequaat te reageren op Fixi-meldingen, en door de conclusies en aanbevelingen te betrekken bij geplande (reconstructie)werkzaamheden en bij nieuwe ontwikkelingen van de openbare ruimte.

Onvoldoende
Voor de fractie van het CDA Dongen – ’s Gravenmoer is dit onvoldoende en ontoereikend. De fractieheeft zich in de raadsvergadering van donderdag 13 oktober ingezet voor ‘bredere’ schouwen waarin, naast toegankelijkheid van de openbare ruimte, er ook geschouwd wordt op veiligheid en leefbaarheid
van de wijk. „Diverse gemeenten organiseren brede schouwen, op initiatief van de inwoners, waarin samengewerkt wordt met onder andere de politie, dorps- en wijkraden enzovoorts.”, aldus CDA- fractievoorzitter Stijn Sips.

Op initiatief van inwoners
In de motie vraagt het CDA ook aan het college om het mogelijk te maken dat inwoners locaties kunnen aanmelden voor een zo’n inspectie of schouw. Stijn Sips denkt dat de schouwen hierdoor veel gerichter kunnen en ook doeltreffender zijn: „Inwoners ervaren immers dagelijks de knelpunten in hun wijk, buurt en/of straat.”

Plan van aanpak
Er wordt gevraagd een plan van aanpak, met inspraak van inwoners, in het eerste kwartaal van 2023 voor te leggen aan de gemeenteraad. De voltallige gemeenteraad diende de motie mee in.

Foto: Jan Stads/Pix4Profs

Reacties

Cookieinstellingen