D66 zet wethouder voor het blok: ‘Nog één kans voor toekomstplan De Cammeleur’

Foto:

U krijgt van ons nog één laatste kans. Voor 15 december moet er een uitgewerkt plan liggen voor de toekomst van De Cammeleur en anders komen wij zelf met een alternatief.’ Met die ferme bewoordingen zette D66- raadslid Joeri de Jong wethouder Jansen flink onder druk.

Dit ultimatum kwam nadat de wethouder vragen had beantwoord over het rapport van de Galangroep; daarin wordt de toekomstvisie voor De Cammeleur beschreven. De Jong, met in zijn kielzog VVD-raadslid Perry Wens waren het spuugzat dat de aanpak van De Cammeleur ‘nieuwe stijl’ in hun ogen zo traag verloopt. ‘Pak nou eindelijk eens door’, zei een duidelijk geïrriteerde Wens. ‘In twee jaar is er helemaal niks concreet bereikt. Hoe lang blijven we zo nog aanmodderen’.

Door: Bernadette Klerx

Draagvlak
In het rapport van onderzoeksbureau de Galangroep wordt een intensievere samenwerking van de vier partners op het gebied van programmering en marketing voorgesteld om de problemen op te lossen. Dit in combinatie met samenwerking met de plaatselijke horeca. De Galangroep heeft deze oplossing begin september al met de partners (Donckhuys, Theek5, Kunstpodium en ContourdeTwern) besproken en geconstateerd dat er ‘voorzichtig draagvlak’ is.
Ook het College gelooft wel in de oplossing die De Galangroep voorstelt, maar alleen als alle partijen zich hier voor de volle 100% achter scharen. Ze wil daarom eerst dat alle partners hun onvoorwaardelijke steun voor het plan uitspreken, voordat verdere stappen gezet gaan worden .

Ergernis en felle kritiek
Een deel van de gemeenteraad toonde zich vorige week onaangenaam verrast door het tijdstip waarop het rapport was toegestuurd, één dag voor de raadsvergadering. Ze eisten daarom dat het gisteren alsnog besproken kon worden.En dat leverde bepaald geen vriendelijke dicussie op. De felste kritiek kwam van D66 en de VVD. Beide partijen ergeren zich al veel langer aan de traagheid in het dossier. Maar daarnaast leefden er ook bij andere partijen zorgen over het draagvlak bij de partners. Wethouder René Jansen heeft van meet af aan duidelijk gemaakt alleen maar verder tewillen als alle partners achter de oplossingen staan.

Draagvlak
Perry Wens(VVD): ‘Dit rapport geeft weer een nieuwe koers aan. Maar het legt ook de vinger op de zere plek, namelijk het gebrek aan samenwerking tussen de partners. Wij zijn blij met dit heldere rapport, maar wanneer gaat er nu eens iets gebeuren. We kunnen ons niet aan de indruk onttrekkendat we aan het lijntje worden gehouden. En wat als een van de partners afhaakt. Gaan we dan weervertragen?’En dat was ook een beetje het probleem voor Bas Evegaars van de Ouderenpartij. ‘ Het is nog maarde vraag of dit plan door gaat, want draagvlak bij alle partners is de basis hiervan. En als die er niet is, gaan we dan weer een ander adviesbureau inschakelen of onderzoek laten doen’, merkte hij een beetje cynisch op.

Tijd van pappen en nathouden is voorbij
Joeri de Jong ( D66): 1,5 jaar geleden hebben wij al uitgangspunten vastgesteld. Wanneer komt het nou eindelijk eens tot een uitwerking? Uit dit plan blijkt weinig urgentie’, concludeerde het raadslid. De Jong vond het heel vreemd dat de besturen van Donkhuys en het Kunstpodium pas op 17 oktober bij elkaar komen voor overleg. ‘Had dat echt niet eerder gekund. Is het nou zo moeilijk om die agenda’s op elkaar af te stemmen.Of is dat al een voorbode voor het draagvlak? Wij willen voor de raadsvergadering van 20 oktober een uitspraak van de partners ofze met elkaar door willen of niet. De tijd van pappen en nathouden is echt voorbij hoor. Wij zijn klaar met een College dat op eieren loopt en geen regie pakt. Dit is onze laatste oproep aan de wethouder om de mouwen op te stropen en aan de slag te gaan. U krijgt van ons nog één laatste kans: voor 15 december moet er een voorstel bij de raad liggen met financiële kaders, een planning voor de vervolgstappen en volledig draagvlak bij de partners, ’sprak hij dreigend .

Niet blijven hangen in verleden
CDA-raadslid Stijn Sips liet een wat genuanceerder geluid horen. ‘ We kunnen het hier hebben over wat er allemaal niet goed is gegaan, maar nu moeten we op zoek naar oplossingen en niet blijven hangen in het het verleden. Daar heeft niemand iets aan. Het was wel fijn geweest als we nu al hadden geweten dat er draagvlak was bij de partners,’erkende Sips. ‘Hoe lang gaat dit nog duren?’

Wethouder: ‘Een plan B is er niet’
Wethouder René Jansen benadrukte dat de raad echt niet aan het lijntje wordt gehouden. ‘Ik had het ook graag sneller gezien, maar ik wil alleen verder met gezamenljk draagvlak. Zonder volledig draagvlak heeft het ook geen zin om door te gaan. En een plan B, dat heb ik niet. Als de partners niet meedoen betekent dat het einde van het Cammeleur-concept en wordt het een bedrijfsverzamelgebouw.’En als reactie op het ultimatum van D66. ‘Ik zal tot het uiterste gaan om te kijken wat ik voor 15 december op kan leveren’.

Reacties

Cookieinstellingen