Toekomst Cammeleur: samenwerken met Dongense horeca en programmering in aparte stichting

Foto:

De uitbesteding van de horeca of het beheer is niet de oplossing voor de kwakkelende financiële positie van de Cammeleur. Een betere en intensievere samenwerking van de vier partners op het gebied van programmering en marketing en een samenwerking met de plaatselijke horeca, dat zou de problemen wel op kunnen lossen.

Dat is althans de verrassende conclusie van onderzoeksbureau De Galan. Het bureau heeft deze oplossingsrichting inmiddels met de partners( Donckhuys, Theek5, Kunstpodium en ContourdeTwern besproken en geconstateerd dat er bij de partners ‘voorzichtig draagvlak’ is. De gemeenteraad debatteert volgende week over de plannen.

Door : Bernadette Klerx

Onvoorwaardelijke steun
Ook het College gelooft wel in de oplossing die De Galangroep voorstelt, maar alleen als alle partijen zich hier voor de volle 100% achter scharen. Het College wil daarom eerst dat alle partners met elkaar in gesprek gaan en hun onvoorwaardelijke steun voor het plan uitspreken. Dit tot groot ongenoegen van D66 en de VVD. Die vonden dit ‘uitstel’ van daden vooral hel teleurstellend, zo bleek uit hun reacties gisteren tijdens de raadsvergadering.

D66: Proces duurt te lang
‘Twee jaar lang is ons al beloofd dat er haast gemaakt zou worden met de toekomstvisie van De Cammeleur. En nu krijgen we vlak voor de raadsvergadering een rapport van 45 pagina’s. Dat kunnen wij in zo’n korte tijd niet in onze fractie bespreken. We hebben bovendien vernomen dat tussen de partners nog steeds op eieren wordt gelopen, dus wanneer pakt de gemeente nu eindelijk eens de regie. Wij worden hier niet vrolijk van en dit proces wordt helaas weer vervolgd’, liet D66-raadslid Joeri de Jong zijn frustratie de vrije loop.

Niet chic
Zijn kritische opmerkingen vielen niet in goede aarde bij CDA-fractievoorzitter Stijn Sips. ‘We hebben met elkaar afgesproken dat we hierover volgende week gaan debatteren en nu gaat u al van alles roepen. Dat vind ik niet chic.’ Maar dat liet De Jong zich niet zomaar zeggen. ‘Ik vind dat het proces heel lang duurt. Dat punt heb ik willen maken. Over de inhoud heb ik nog niets gezegd.’

VVD: ‘Pappen en nathouden’
Het D66-raadslid vond VVD-raadslid Perry Wens aan zijn zijde. ’Het uitstelgedrag druipt van dit dossier af, het is weer pappen en nathouden. Het rapport van De Galan was er al eerder, maar wij kregen het gisteren pas doorgestuurd. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat we aan het lijntje worden gehouden’.

Wethouder: ‘We zijn nog nooit zo ver geweest’
Maar dat zag wethouder René Jansen toch echt anders. ‘Ik concludeer dat er een oplossingsrichting ligt waarvan het erop lijkt dat er draagvlak is. We zijn nog nooit zo ver geweest. Dat stemt mij voorzichtig positief. Ik ben dan ook graag bereid om de oplossingsrichting uit te werken. Samen met de partners. Ik vind wel dat we naar elkaar toe commitment moeten uitspreken. De gemeente naar de partners toe, de partners naar elkaar en naar de gemeente.
Als dat gebeurt ga ik met vertrouwen de volgende fase in. Maar dat gaat niet in één dag en vraagt om zorgvuldigheid. En de partners moeten daar de ruimte voor krijgen. Als gemeente zullen wij erop sturen om stappen te blijven zetten. En waar dat snel kan, zullen we dat doen,’ beloofde de wethouder.

Zorgenkindje
De Cammeleur is al jarenlang een zorgenkindje, financieel gezien dan. Want de Dongenaar heeft het gebouw omarmd, maar hoe houden we het in de toekomst betaalbaar? Dat werd de grote vraag. Bovendien kwam de samenwerking tussen de partners, een cruciaal uitgangspunt van het Cammeleur-concept, niet echt uit de verf. Sterker nog, de samenwerking verliep ronduit stroef en er waren er nogal wat wrijvingen. Die hadden vooral te maken met de gelijkwaardigheid tussen de partners, of liever gezegd het gebrek daaraan. Een nieuwe toekomstvisie moest De Cammeleur uit het slop trekken. En die ligt er nu dus.

Horeca uitbesteden niet realistisch
Volgens De Galan zit het probleem niet zozeer in het beheer en de horeca. Sterker nog, het beheer is bij Donckhuys in prima handen en ook uitbesteden van de horeca ziet De Galan niet zitten. ‘Het is in de huidige markt van sterke prijsstijgingen en extreem personeelstekort niet realistisch dat er een horeca-aanbieder geïnteresseerd is in het opstarten van een nieuwe onderneming in een cultureel centrum. Als er al een horeca-ondernemer gevonden wordt, zal dit inhoudelijk minder goed aansluiten bij het concept van de Cammeleur.’

Cultuurhuis De Cammeleur
De Galan denkt dat er veel meer winst te behalen is door samenwerking op het gebied van programmering en marketing en samenwerking met de plaatselijke horeca.Er zou dan een aparte Stichting Cultuurhuis De Cammeleur moeten komen, waarin alle partners een rol krijgen. Samenwerking met de plaatselijke horeca zou kunnen helpen om het gebouw beter te kunnen benutten als ontmoetingsplek en sociaal kloppend hart voor Dongen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Reacties

Cookieinstellingen