Krapte op woningmarkt: gemeente maakt haast met woningbouw Noorderlaan

Foto:

De ontwikkeling van de nieuwe woonwijk aan de Noorderlaan is weer een stapje dichterbij gekomen. Het voorontwerp van het bestemmingsplan is klaar en als alles meezit kan eind dit jaar het definitieve bestemmingsplan vastgesteld worden. Op de locatie Noorderlaan is plaats voor de bouw van 275 woningen; de grond is eigendom van de gemeente.

Om de bouw te versnellen wil de gemeente één bestemmingsplan voor de gehele locatie vaststellen en de gronden in één keer uitgeven aan verschillende partijen. Normaal gebeurt dit bij nieuwe bouwlocaties in fases, maar voor de locatie Noorderlaan heeft de gemeente extra goed gezocht naar mogelijkheden om de procedure te versnellen. Dit mede op aandringen van de gemeenteraad die al in een eerder stadium tot spoed had gemaand, gezien de krapte op de woningmarkt.

Door: Bernadette Klerx

Veel groen en nieuwe woonvormen
De afgelopen maanden is de gemeente met een klankbordgroep van direct omwonenden van de Noorderlaan en inwoners uit Dongen in gesprek gegaan over de opzet van de wijk en de wensen die daarbij horen. De Noorderlaan moet in ieder geval een duurzame woonwijk worden met veel aandacht voor landschap en groen en kansen voor nieuwe en vernieuwende woonvormen. Een ander belangrijk uitgangspunt is dat fietsers en voetgangers centraal staan; de auto is ondergeschikt.

Flexibel bouwen
Eerder al stelde de gemeenteraad uitgangspunten vast voor de ontwikkeling van de Noorderlaan. Die spitsten zich vooral toe op flexibiliteit in bouwen om zo snel in te kunnen spelen op actuele woningbehoeftes. Om die reden zag de raad ook wel heil in prefab en modulair bouwen.

Groene daken en gevels
De raad besloot ook dat het groene en duurzame karakter van de toekomstige woonwijk breder ingevuld moet worden dan alleen in de openbare ruimte. Daarbij kan gedacht worden aan het inbouwen van voorzieningen voor specifieke plant- en diersoorten (zoals nestkasten en insectenstenen) en het aanleggen van bijvoorbeeld groene daken en gevels.

Streep door gemeenschapshuis
De raad zette wel een streep door de bouw van een gemeenschapshuis in de nieuwe wijk. Te veel stenen. ‘De mogelijkheid om elkaar te ontmoeten, kan ook op een andere manier vorm krijgen en gestimuleerd worden’, vond de raad.

Woningen: goedkoop, duur of een mix?
Welk soort woningen er gebouwd gaan worden, is nog de vraag. De gemeenteraad steggelde daar al diverse keren over. D66 en de Ouderenpartij vonden dat er in de Noorderlaan extra veel goedkope woningen moeten komen voor met name starters en kleine huishoudens. Volgens die partijen is daar een schrijnend tekort aan en bovendien zijn in de afgelopen jaren in Dongen relatief gezien veel meer woningen in het dure segment gebouwd. Daarom zouden nu extra veel goedkope woningen gebouwd moeten worden om dit te compenseren.

Evenwichtige wijken
VVD en CDA waren daar juist wat huiverig voor. Die vinden dat in elke woonwijk een goede mix moet zijn van van goedkope, middeldure en dure huur- en koopwoningen. Zo creëer je evenwichtige wijken en volgens VVD en CDA was uit ervaring gebleken dat dat het beste werkt. Kortom, het laatste woord is hier nog niet over gezegld. Wel staat vast dat Casade een groot deel van de woningen gaat bouwen en Casade bouwt vooral in de sociale sector.

Hoe verder?
Op dit moment ligt het voorontwerp van het bestemmingsplan ter inzage tot 5 mei. De reacties worden door de gemeente beoordeeld en waar mogelijk verwerkt in het bestemmingsplan. Het plan komt daarna weer voor een periode van zes weken ter inzage; iedereen kan dan een zienswijze indienen. Voor omwonenden en belanghebbenden is er op 13 april een informatieavond. Deze avond is uitdrukkelijk niet bedoeld voor projectontwikkelaars, makelaars en mensen die belangstelling hebben voor een toekomstige woning aan de Noorderlaan. Voor deze groepen komt er een aparte informatieavond nadat het bestemmingsplan definitief is vastgesteld. Dat is naar verwachting eind dit jaar.

Reacties

Cookieinstellingen