Nieuwe start voor wijkraad west 1

Foto:

Op vrijdag 25 maart 2022 vanaf 19:30 uur houdt stichting Leefbaarheid West 1, waar de wijkraad West 1 en Europlus onder vallen, een openbare
vergadering voor alle bewoners van de wijk West 1 in Europlus, gelegen aan de Dunantstraat 28 in Dongen.

Door een wijziging in regelgeving en de bestuurlijke taken van de Stichting Leefbaarheid West 1 heeft het huidige bestuur het besluit genomen om de statuten en het huishoudelijk regelement te wijzigen. Om wijzigingen in de statuten en het huishoudelijk regelement door te voeren wordt deze openbare vergadering georganiseerd. Iedereen is van harte welkom om aan te sluiten in de openbare vergadering, en de bewoners van West 1 mogen stemmen over de vaststelling van eerder genoemde zaken.

Na het vaststellen van de nieuwe statuten zal ook een verkiezing voor een nieuw bestuur plaatsvinden. De huidige voorzitter (Carlo Kanters) en
penningmeester (Bob Spruit) stellen zich beschikbaar voor dezelfde bestuurlijke functies. Eerder genoemde functies en die van secretaris staan daarom op de agenda om verkozen te worden. Indien iemand interesse heeft om deel uit te maken van het bestuur van de wijkraad West 1 dan kunt u zich tot vrijdag 18 maart 2022 aanmelden bij de wijkraad West 1.

In deze openbare vergadering staan de volgende onderwerpen op de agenda:

  • Vaststelling statuten en huishoudelijk regelement
  • Presentatie verkiesbare bestuursleden (aanmelding kan nog)
  • Verkiezing bestuursleden
  • Overige ter tafel komende zaken

Vragen, opmerkingen, agendapunten, beschikbaar stellen als kandidaat-bestuurslid of het opvragen van statuten en huishoudelijk reglement, kunt u doen via mail aan: [email protected]

We zien u graag op vrijdag 25 maart 2022 te 19:30 uur aan de Dunantstraat 28 te Dongen op deze openbare vergadering.

Voorzitter wijkraad West 1 Dongen
Carlo Kanters

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen