Dongen scoort weer slecht bij financiële stresstest

Foto: Pixabay License/Bru-nO

Dongen doet het op financieel gebied niet erg best. Na een financiële stresstest van BDO Accountants en Adviseurs prijkt Dongen op plaats 138 van de 140 gemeenten, die tussen de 25.000 en 50.000 inwoners hebben. Daarmee staat Dongen in de Top 3 ‘financieel minst gezonde gemeenten’.

De ranking is gebaseerd op de gepubliceerde jaarcijfers van 345 Nederlandse gemeenten over 2020. De onderzoekers hebben de gemeentes op basis van de resultaten een cijfer gegeven. Een 10 is maximaal, vanaf 6 is de situatie zorgelijk. Dongen krijgt een vijfje. Oosterhout, ingedeeld in de categorie gemeenten tussen de 50.000 en 100.000 inwoners, doet het uitstekend. Onze buurgemeente zakt twee plekken naar nummer 5, maar krijgt met een 9 nog wel een keurig rapportcijfer. Dongen zakt de laatste jaren steeds ietsje verder weg op de lijst maar verblijft al jarenlang tussen de onderste 10 gemeenten op de lijst.

Solvabiliteit
De mate waarin Dongen in staat is om aan haar financiële verplichtingen te voldoen wordt berekend op basis van het eigen vermogen en de totale bezittingen van de gemeente. Hoe hoger de solvabiliteit, des te groter de buffer die gemeenten hebben om tegenvallers op te vangen. Solvabiliteit is een belangrijke graadmeter voor de financiële gezondheid van gemeenten. De solvabiliteit van Dongen is met 10,8% niet erg hoog. Vergeleken met de vorige financiële stresstest stijgt de solvabiliteit van Dongen wel een klein beetje  met 0,8%.

Gemiddeld is de solvabiliteit van de Nederlandse gemeenten tussen de 25.000 en 50.000 inwoners 35,05%. De netto schuldquote van Dongen stijgt volgens het rapport van BDO Accountants en Adviseurs, Dit cijfer geeft inzicht in het niveau van de gemeentelijke schuldenlast ten opzichte van de totale baten. Het geeft een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. De netto schuldquote staat in Dongen op 102% (vorig jaar 100%, het gemiddelde in Nederland is 49%)

Reactie wethouder
In een reactie zegt wethouder financiën René Jansen: “Dongen is van oudsher geen rijke gemeente. Elke nieuwe investering wordt geleend. We lossen wel af, maar we lenen meer. Met name de scholen hebben op dat gebied een behoorlijke impact. De tekorten die ontstaan vanwege de overheveling van taken vanuit de landelijke overheid hebben natuurlijk ook gevolgen voor de gemeentelijke financiën. Door ombuigingen en tijdig ingrijpen schrijven we nu weer structureel zwarte cijfers in de begroting en op de jaarrekeningen. Gecombineerd met een sterke verbetering van ons interne financiële proces maakt dat,  dat zowel de accountant als de provincie positief zijn over onze aanpak van de schulden. De provincie heeft een positief advies teruggekoppeld met complimenten daarover.

Van jaar tot jaar bekijken we hoe we kunnen blijven investeren in Dongen waarbij de politiek de keuzes kan maken. Omdat we een investeringsplafond hebben afgesproken zal dat een belangrijk bespreekpunt worden na de verkiezingen. We moeten immers keuzes maken in plaats van alle wensen opstapelen en uitvoeren. Het maakt dus zeker wat uit of – en waarin – je wilt investeren, of dat je de overschotten wilt gebruiken om schuld af te lossen. Op die manier gooi je Dongen op slot. Daar zal dus de juiste balans in gevonden moeten worden.

Daarnaast moet het Rijk met geld over de brug komen voor bijvoorbeeld de energietransitie. Dat kan Dongen zelf niet dragen. En we willen ook geen OZB belastingen verhogen buiten de inflatiecorrectie. Het is een zaak van lange adem voordat we hoger in de ranking gaan scoren. Daarbij praat je over een periode van 5 tot 10 jaar.”

 

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen