Transitievisie Warmte (TVW) voor een aardgasvrij Dongen in 2050 vastgesteld

Foto:

In 2021 is de ‘Transitievisie Warmte (TVW) voor een aardgasvrij Dongen in 2050’ gemaakt. De Transitievisie Warmte beschrijft hoe de gemeente de komende 30 jaar stap voor stap van het aardgas af gaat.

De meest kansrijke buurten of locaties voor de energietransitie worden benoemd, net als de alternatieve warmtebronnen waarmee Dongen in de toekomst van warmte kan worden voorzien. Dit geeft alle partijen houvast voor wat er de komende jaren gaat gebeuren. Samen met inwoners, ondernemers en andere partijen wordt invulling gegeven aan deze visie. Op 16 december 2021 is de Transitievisie Warmte in de gemeente Dongen door de gemeenteraad vastgesteld.

Bekijk hier de Transitievisie Warmte (TVW) voor een aardgasvrij Dongen in 2050

Reacties

Cookieinstellingen