Realisatie verenigingshal hangt aan een zijden draadje

Foto: CC0/Public Domain

De gemeente ziet vooralsnog geen mogelijkheid om mee te werken aan de realisatie van een Verenigingshal waar Dongense (carnavals)verenigingen permanent hun materialen op kunnen slaan en kunnen bouwen.

Er is geen geld voor en de gemeente heeft zelf ook geen geschikte locatie in bezit voor de bouw van een loods. Dat laat het College weten in een antwoord aan de Werkgroep Samenwerkplaats Dongen. Die is voortgekomen uit de gebruikers van de Verenigingshal en vertegenwoordigt een respectabel aantal (carnavals)verenigingen en stichtingen, zoals de Dongense Jeugdraad en het Oranjecomité.

Door: Bernadette Klerx

De afgelopen jaren vonden zij onderdak in een fabriekshal van Van den Noort aan de Industriestraat, maar dat pand is naar een andere eigenaar gegaan en die heeft de huur opgezegd. De zoektocht naar een nieuwe ruimte heeft nog niets opgeleverd en daarom luidde de Werkgroep de noodklok en besloot de hulp van de gemeente in te roepen. Maar helaas, die moet ook ‘nee’ verkopen, zo blijkt nu .

Pilot voor bruisend verenigingsleven
In 2017 stemde de gemeenteraad in met een pilot voor een Verenigingshal in een fabriekspand van Van den Noort aan de Industriestraat. Veel Dongense (carnavals) verenigingen hadden behoefte aan opslagruimte en ruimte om activiteiten verder te ontwikkelen. De gemeente, altijd trots op het bruisende Dongense verenigingsleven, wilde wel meewerken en gaf een subsidie van € 15.000 om de huur te betalen. Maar ze verbond daaraan wel meteen de voorwaarde, dat de verenigingshal op den duur (financieel) zelf de broek op moest kunnen houden.

Daverend succes
De pilot periode zou mooi uit kunnen wijzen of dit haalbaar was. De Stichting Verenigingshal zag het levenslicht en men ging aan de slag. En met succes, want de pilot is een daverend succes geweest . Sterker nog: ‘De verenigingshal is meer gebleken dan alleen een fysieke ruimte. Het werd een ontmoetingsplek voor vrijwilligers (jong en oud) van verenigingen waardoor kruisbestuiving tussen de verenigingen ontstond’, concluderen de deelnemers van Verenigingshal. Verenigingen willen dan ook niets liever dan doorgaan. Maar waar: dat is tot op dit moment het grootste struikelblok gebleken.

Geen geschikte locatie
De werkgroep wil een perceel van zo’n 2000 vierkante meter in de buurt van het centrum om te kopen of voor lange tijd (minimaal 30 jaar) te pachten. Volgens de werkgroep is dat financieel geen probleem. Er is draagkracht, een toezegging voor een groot deel van de benodigde investering en een aantal bedrijven hebben al toegezegd om zich zonder winstoogmerk of zelfs kosten in te zetten om het gemeenschappelijke doel te behalen’, laat de werkgroep weten. Alle ingrediënten voor een Samenwerkplaats zijn dus aanwezig, op één na: een geschikte locatie, waar het mogelijk en wenselijk is om een loods of hal op te bouwen. En daar wringt bij de gemeente nu juist ook de schoen.

De gemeente heeft nog maar weinig eigen grond in bezit en wat ze nog wel heeft is op dit moment niet beschikbaar of niet geschikt voor een verenigingshal. ‘In veel gevallen liggen de gemeentelijke percelen in open agrarisch gebied waar bebouwing niet mogelijk en niet wenselijk is, ‘licht het College toe. Het College vindt een plek op het bedrijventerrein eigenlijk het meest geschikt. ‘Maar op korte termijn hebben we geen bedrijfspercelen voorhanden. Wellicht dat er in de toekomst op Tichelrijt 3 iets beschikbaar komt, maar dat gaat nog wel even duren’, voegt ze daar meteen aan toe.

Geld is op
De gemeente kan ook niet eenmalig € 24.000 vrijmaken voor een tijdelijk oplossing (voor met name de Jeugdraad) om voor 2 jaar iets te huren op de ‘vrije markt’. ‘De pilot Verenigingshal is afgesloten in 2021. De gemeente heeft in 2018, 2019 en 2020 een financiële bijdrage geleverd van € 15.000 per jaar. Na het aflopen van de pilot is (als gevolg van bezuinigingen) met ingang van 2021 in de gemeentebegroting geen budget meer opgenomen voor een bijdrage aan de Verenigingshal / Samenwerkplaats’’, verklaart het College.

Het aanvragen van subsidie is ook geen oplossing, want het budget voor 2022 is al opgebruikt. En bovendien subsidieert de gemeente alleen activiteiten, en geen gebouwen.‘ Verenigingen en stichtingen hebben in principe een eigen verantwoordelijkheid voor het vinden van huisvesting en ruimte voor opslag en dienen dus zelf te voorzien in hun accommodatiebehoefte, luidt het standpunt. En daar moeten de verenigingen het voorlopig mee doen.

Het verzoek van de Werkgroep Samenwerkplaats en het antwoord van het College staan morgen als ingekomen stuk op de agenda van de laatste gemeenteraadsvergadering van dit jaar.

 

 

 

 

Reacties

Cookieinstellingen