Gemeente Dongen doet mee aan Orange the World 2021

Foto: Pix4Profs/Jan Stads

De gemeente Dongen zegt NEE tegen geweld tegen vrouwen en sluit zich aan bij de internationale campagne Orange the World. Daarom is vanmorgen de Orange the World vlag gehesen en kleurt vanaf vandaag het Looiersplein en de brug in de Beljaart oranje.

Eén op de drie vrouwen
Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met geweld. In Nederland is dat zelfs 45% van de vrouwen en meisjes. Om daar aandacht voor te vragen is de Orange the World campagne in het leven geroepen door de Verenigde Naties. De campagne, waar meer dan honderd landen aan meedoen, trapt vandaag af.

Burgemeester hijst samen met wethouder en raadsleden vlag
Burgemeester Starmans heeft samen met wethouder Lepolder en de vrouwelijke raadsleden: Henriet Jespers, Marieke Schouten, Angela Horsten en Denise Kunst de Orange the World vlag gehesen. nIn onze gemeente zullen een aantal objecten oranje kleuren tussen 25 november (de internationale dag tegen geweld tegen vrouwen) en 10 december (internationale mensenrechtendag).

Gebouwen oranje uitlichten
In Nederland doen inmiddels het overgrote merendeel van de gemeenten en provincies jaarlijks mee aan de campagne, bijvoorbeeld door een gebouw oranje uit te lichten of de Orange the World vlag uit te hangen, en door in de gemeenteraad en lokale samenleving extra aandacht te besteden aan het bestrijden van geweld tegen vrouwen.

Thema: Iedereen kan helpen geweld te voorkomen
In 2021 is het thema van de campagne in Nederland preventie. De nadruk bij de aanpak van geweld ligt vaak op signalering, melding en hulpverlening. Deze zaken zijn van cruciaal belang, maar we moeten ook meer gaan investeren in het voorkomen van geweld door het bij de wortels aan te pakken. Daar kan iedereen aan bijdragen; individuen, professionals, organisaties, bedrijven en overheden. Belangrijk is vooral om niet alleen vrouwen en meisjes, maar nadrukkelijk ook mannen en jongens te betrekken.

Actieperspectief: Ik ben #medestander
Tijdens de Orange the World campagne willen we iedereen uitnodigen om onderdeel van de oplossing te worden en zich medestander in de strijd tegen geweld te verklaren. Dit kan door het ondertekenen van de #medestanderpledge op orangetheworld.nl. Hiermee geeft de ondertekenaar aan dat hij/zij zich wil inzetten om geweld tegen vrouwen en meisjes te bestrijden, als vrouw of man, als professional of omstander, als vriend, buur of collega.

Achtergrondinformatie
Aan de Orange the World campagne doen meer dan honderd landen mee. De aftrap is is op 25 november en eindigt op 10 december. Dit zijn de ’16 Days of Action’ tegen geweld tegen vrouwen.

Het oranje uitlichten van een belangrijk gebouw of ander object door overheden op 25 november is een vast onderdeel van Orange the World. De kleur oranje staat symbool voor een zonnige toekomst, vrij van geweld tegen vrouwen en meisjes. Internationaal kleurden eerder bijvoorbeeld Times Square, de Niagara Falls en de Brandenburger Tor al oranje. Zo laten overheden zien dat zij de strijd tegen geweld steunen. In Nederland wordt de campagne gecoördineerd door UN Women Nederland, Zonta Nederland en de Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao.

UN Women Nederland is de Nederlandse tak van UN Women, de organisatie van de Verenigde Naties voor gendergelijkheid en empowerment van vrouwen. UN Women Nederland vraagt aandacht en werft fondsen voor het werk van UN Women wereldwijd.

Zonta Nederland en de Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao zijn clubs van actieve en ambitieuze vrouwen, die werken aan de verbetering van de positie en status van vrouwen over de hele wereld.

Reacties