Raad wil tempo woningbouw opschroeven

Foto: Pixabay License/Capri23auto

Versnelling van de woningbouw , extra aandacht voor de positie van mantelzorgers, de huidige extrabBOA-uren ook voor de toekomst behouden, aandacht voor veiligheid en duurzaamheid en zoeken naar een alternatieve oplossing voor de gymzaal Otterdonk. Deze onderwerpen leverden gisteren de meeste discussie op tijdens de behandeling van de begroting voor 2022.

Het was de laatste begroting van deze raad, een begroting die na jaren van rigoureus bezuinigen eindelijk weer een beetje licht aan het eind van de tunnel laat zien. Er is zelfs ruimte voor nieuw beleid, zij het dan in beperkte mate. Want het blijft oppassen geblazen, waarschuwde wethouder René Jansen van Financiën de raad bij regelmaat. Een echt spektakelstuk werd de behandeling van de begroting dan ook niet. De
raadsfracties waren al lang blij dat het Dongense huishoudboekje eindelijk weer een beetje op orde is en dat er met een beetje vertrouwen naar de toekomst gekeken kan worden.

Door: Bernadette Klerx

Tempo maken met woningbouw
Eensgezind schaarde de raad zich gisteren achter het voorstel van de VVD om het tempo van de woningbouw flink op te schroeven. ‘Van hoog tot laag zijn er grote tekorten en er is grote behoefte aan doorstroming. Wij willen het tempo maximaal opschroeven en voorrang geven aan bouwen in plaats van ellenlange procedures. Wij willen daarvoor een actieplan maken,’ stelde VVD- woordvoerder Pieter Brooijmans voor. En dat voorstel viel bij de andere fracties in goede aarde. Ook was een groot deel van de raad te porren voor een eventuele zelfbewoningsplicht van huizenkopers en wilde ze graag dat de gemeente weer actief gronden aan gaat kopen om te voorkomen dat projectontwikkelaars het teveel voor het zeggen krijgen.

Mantelzorgers
De raad zou ook graag zien dat er geld beschikbaar komt voor respijtzorg voor mantelzorgers. ‘Daar is echt veel behoefte aan’, wist CDA-raadslid Annemarie van Eenennaam te melden. ‘Maar wij zien ook wel dat geld daarvoor binnen onze begroting moeilijk te vinden is’, voegde ze daar zelf meteen toe. Als er extra geld vanuit het Rijk komt, laten we dat dan daar aan besteden’ stelde ze voor. En daarmee kreeg ze de voltallige raad aan haar zijde.

Een voorstel van de Ouderenparij om de mantelzorgbonnen te verhogen van € 30,- naar € 100,- kreeg wel sympathie, maar liep stuk op de financiering. ‘Dat klinkt natuurlijk prachtig, maar waar halen we het geld vandaan’, vroeg Denise Kunst van de Volkspartij Dongen zich af. ‘Want het gaat hier om een structurele uitgave. Je kunt niet het ene jaar € 100,- geven en daarna weer niet meer”, legde ze uit.

Tekort aan zorgmedewerkers is grootste uitdaging
En Annemarie van Eenennaam wist te vertellen dat de hoogte va het bedrag voor mantelzorgers niet zo veel uitmaakt. ‘Wij praten veel met mantelzorgers en voor hen is het bedrag niet zo relevant. Waar ze echt behoefte aan hebben is respijtzorg. Als we dan toch geld uit willen geven,laten we het dan daar aan besteden. ‘

Wethouder Petra Lepolder stipte nog een heel ander probleem aan als het gaat om mantelzorgers en de zorg in het algemeen. ‘Ik had nooit gedacht dat ik dit nog eens zou zeggen, maar geld is nog niet eens het grootste probleem. Daar komt uiteindelijk toch altijd wel weer een oplossing voor. Maar de grootste uitdaging is het tekort aan mensen. Dat loopt op dit moment erg vast.’

Extra BOA-uren
De raad was ook in zijn nopjes met de extra BOA-inzet die vanuit de Coronagelden tot eind 2022 gewaarborgd zijn. De raad wil die extra uren ook graag na 2022 behouden. Burgemeester Starmans kon ook melden dat die extra BOA-inzet resultaat heeft gehad bij het voorkomen van overlast, o.a. in park Vredeoord en bij vuurwerk- en drugsoverlast. ‘Daar blijven we structureel op inzetten’, beloofde ze de raad. Of de extra BOA-inzet na 2022 blijft, zal afhangen van de beschikbaarheid van geld daarvoor.

Gymzaal Otterdonk
De raad worstelt ook nog met de toekomstige sloop van de gymzaal aan de Otterdonk. Het zat de raad vooral dwars dat leerlingen van de Biezenkring en Noorderpoort straks wellicht naar Dongen- Vaart of ’s Gravenmoer moeten om te gymmen. Wethouder Jansen beloofde nog eens opnieuw te bekijken of er misschien toch alternatieven zijn. ‘We hebben ook bij het Cambreur nog een gymzaal, en aan de Bolkensteeg en bij de St.Janschool. Maar het moet natuurlijk wel passen in de begroting’.

Volgende week donderdag moet de gemeenteraad definitief een klap geven op de begroting.

Reacties