College presenteert begroting voor 2022-2025

Foto: Jan Stads/Pix4Profs

Burgemeester en wethouders hebben de gemeenteraad de nieuwe begroting van de gemeente Dongen aangeboden voor de jaren 2022-2025. Het is de laatste begroting van deze bestuursperiode, want volgend jaar maart zijn er verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad.

,,Er is hard gewerkt in de afgelopen jaren en we hebben grote financiële stappen gezet. Het financieel huishoudboekje is nu op orde. Voor de komende vier jaar hebben we steeds een solide begroting, nergens sluiten we negatief af. We zien de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet. Er is in Dongen ruimte voor de toekomst’’, aldus René Jansen, wethouder financiën.

Financiën, heffingen, OZB
De gewijzigde begroting van 2021 sluit af met af met positief saldo van € 748.000, zo bleek vorige week uit de tweede bestuursrapportage. Voor 2022 stelt het college de gemeenteraad voor om een storting van € 1 miljoen te doen in de algemene reserve van de gemeente. Voor de inwoners wordt de afvalstoffenheffing en de rioolheffing voor 2022 op hetzelfde niveau gehouden als in 2021. De gemiddeld OZB stijgt met €16. Dit komt enerzijds omdat de eenmalige korting uit 2021 komt te vervallen en anderzijds omdat rekening wordt gehouden met de inflatie.

Verbetering schuldquote
,,Nieuwe ombuigingen of lastenverzwaring zijn niet nodig. Daarnaast zetten we een flinke stap in de verbetering van de schuldquote en blijft de stijging van de woonlasten beperkt. Deze begroting stelt de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college in staat om na maart 2022 vanuit een stabiele basis nieuwe bestuurlijke plannen te maken voor de toekomst’’, aldus wethouder Jansen.

Vitaal beleid
In de afgelopen jaren moest Dongen net als de meeste andere gemeenten in Nederland, verschillende financiële uitdagingen overwinnen. Daar kwam de corona-periode met veel onzekerheid en tal van maatschappelijke en economische problemen nog bij. ,,Maar onze koers is steeds gericht geweest op vitaal beleid en een vitale samenleving. We zijn blijven investeren in onze lokale samenleving en blijven bouwen aan Dongen’’, aldus het college.

Waakzaam
Met deze begroting wil het college ook een signaal uitzenden. ,,Dat signaal is: blijf waakzaam’’, aldus de wethouder financiën. ,,Voor komende jaren is begrotingsdiscipline nodig. Wij geven de nieuwe gemeenteraad daarbij in overweging om vroeg in de nieuwe bestuursperiode een takendebat te houden. Om van daaruit verder te blijven bouwen aan onze mooie gemeente.’’

Gemeenteraad
De gemeenteraad vergadert op donderdagavond 4 november aanstaande opiniërend over de begroting 2022-2025 en op donderdagavond 11 november besluitvormend. Deze vergaderingen zijn openbaar en beginnen om 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. Via www.dongen.nl kan ook digitaal worden meegekeken.

Reacties