Vertrek wethouder verrast politieke partijen

Foto: Pix4Profs/Jan Stads

De meeste partijen in de Dongense gemeenteraad zijn volkomen overvallen door het plotselinge vertrek van wethouder Eline van Boxtel-Pullens. Alleen de Ouderenpartij voor Dongen geeft aan “niet geheel verrast” te zijn.

In een persbericht verwijt PvdA Dongen  met name de Volkspartij Dongen dat de PvdA vaak geïsoleerd stond in het vertegenwoordigen van het linkse geluid in het College.  “Wij hebben ons altijd een trouwe coalitiegenoot getoond, maar in de afgelopen maanden ervoeren wij dat met name de grootste partij van onze gemeenteraad steeds een geluid liet horen dat volledig voorbij gaat aan de waarden waar de PvdA voor staat. Met als grootste en meest recente voorbeeld het onderwijshuisvestingsbeleid. Volgens de VPD fractie is er echter geen aanleiding voor de stap van van Boxtel. De  fractie is verbolgen over deze sneer van de PvdA . “Helaas wordt het zoeken naar oplossingen om Dongen financieel gezond te houden en daarbij niet bang te zijn onderwerpen op zijn minst ter sprake te brengen nu gezien als onbuigzaamheid en onbetrouwbaarheid” aldus de VPD in een reactie. VPD fractievoorzitter Denise Kunt geeft aan dat de wethouder een week geleden nog gesteund werd door de voltallige VPD-fractie toen de wethouder een motie van afkeuring voor de kiezen kreeg. “Hoeveel meer steun wil je hebben?”

Alle reacties van de politieke partijen in de Dongense gemeenteraad

Volkspartij Dongen
De Volkspartij Dongen betreurt het besluit van mevrouw Van Boxtel en de stap van de Partij van de Arbeid. Hier was wat ons betreft geen aanleiding voor. De motie van afkeuring is niet door onze fractie gesteund, we hebben de wethouder niet laten vallen en na donderdag heeft er ook geen coalitieoverleg meer plaatsgevonden. Daarom werden ook wij verrast door het nieuws. Wij respecteren uiteraard het besluit van de Partij van de Arbeid en mevrouw Van Boxtel.

Op de reactie van de Partij van de Arbeid over onze opstelling hebben we de behoefte om kort te reageren. De afgelopen periode hebben we als gemeenteraad, fractie en college lastige besluiten genomen rondom de financiële situatie van onze gemeente. Binnen ieders portefeuille zijn pijnlijke keuzes gemaakt. Het gaat ons als lokale partij niet om linkse of rechtse belangen, maar om hoe we de balans vinden in de te maken keuzes, zodat we ook in de toekomst kunnen blijven investeren in Dongen, ’s Gravenmoer en Klein Dongen-Vaart. Daarop is het debat gevoerd tijdens de raadsvergadering over de schuldenpositie van de gemeente, waarop een democratisch besluit is genomen.

Iedereen heeft heel hard gewerkt om de gestegen kosten in onderwijshuisvesting in te passen in de toekomstplannen van Dongen. Dit heeft geleid tot een flinke discussie binnen het college en de gemeenteraad, maar altijd met het uitgangspunt om het beste te doen voor Dongen.
Helaas wordt het zoeken naar oplossingen om Dongen financieel gezond te houden en daarbij niet bang te zijn onderwerpen op zijn minst ter sprake te brengen nu gezien als onbuigzaamheid en onbetrouwbaarheid.

De komende dagen zal onze partij zowel binnen de gemeenteraad als in het college in gesprek gaan over de volgende stappen om de periode tot de verkiezingen te overbruggen.

Namens de fractie van de Volkspartij Dongen,
Denise Kunst

De Dongense VVD
De mededeling die ons vandaag bereikte, heeft ons verrast. Wij vinden het erg jammer dat de samenwerking eindigt, maar respecteren het besluit van zowel Eline als de fractie van de PvdA.

Op dit moment beraden wij ons over wat te doen en dat vraagt tijd en overleg met andere partijen. Ons doel daarbij is om de komende tijd in te zetten op een stabiel bestuur in het belang van alle Dongenaren.

CDA Dongen-’s Gravenmoer
Het aftreden van wethouder van Boxtel en het uittreden van de PvdA fractie uit de coalitie komt voor het CDA als een totale verrassing.

Na het aftreden van voormalig PvdA wethouder van Beers anderhalf jaar geleden heeft PvdA wethouder van Boxtel haar dossiers overgenomen. De afhandeling van 380kv in ‘s Gravenmoer, de gebiedsontwikkeling Glorieux, woningbouwontwikkeling Noorderlaan, afwikkeling problematiek in de Beljaart, onderwijshuisvesting zijn politiek moeilijke maar belangrijke dossiers.

Wij hebben veel waardering voor het feit dat mevrouw van Boxtel zich de afgelopen 12 jaar heeft ingezet voor de Dongense politiek als betrokken raadslid en als wethouder en wensen haar het beste voor de toekomst.

Wij wachten af wat de consequenties zijn van haar beslissing voor het bestuur en de besluitvorming in Dongen. Wij vertrouwen erop dat er een gedegen oplossing komt die in het belang is van onze inwoners.

Fractie CDA Dongen – ‘s Gravenmoer

D66 Dongen
“Wij zijn vanmorgen compleet overvallen door het nieuws dat wethouder van Boxtel per direct ontslag neemt en dat de PvdA uit de coalitie stapt. Op dit moment wachten wij de reactie van de andere coalitiepartijen af. We zijn erg benieuwd naar hun plannen voor de komende maanden tot aan de verkiezingen in maart volgend jaar.

D66 is in ieder geval bereid om constructief mee te denken en werken aan goede oplossingen voor Dongen. Daarnaast is het op dit moment wat ons betreft van belang dat een aantal belangrijke besluiten die op korte termijn door de gemeenteraad genomen moeten worden geen verdere vertraging oplopen. Wij denken dan met name aan de kredietvotering voor de nieuwe schoolgebouwen die in oktober op de raadsagenda staat.“

Fractie van D66
Marieke Schouten, Joeri de Jong, Henriet Jespers van Dongen

De Ouderenpartij voor Dongen
Niet geheel verrast was de Ouderenpartij over het plotselinge vertrek van wethouder van Boxtel. De ontwikkelingen van de laatste maanden lieten al duidelijk zien dat de wethouder in zwaar weer terecht was gekomen. Tegelijkertijd was voor ons ook al enige tijd merkbaar dat het binnen het College niet altijd boterde en ik denk dat ik me dan heel voorzichtig uitdruk.

Wij laten ons niet uit over schuldvragen, daar dat duidelijk iets is binnen de betreffende partijen. Wij hopen alleen dat het geen verkiezingsretoriek zal worden, maar dat eenieder ook de hand in eigen boezem steekt. Wij vinden het jammer voor de persoon Van Boxtel, als wethouder weten wij dat op een aantal dossiers wel wat aan te merken is. Het is wat ons betreft nu aan de coalitiepartijen om aan te geven hoe nu verder te gaan, waarbij de Ouderenpartij zich ook nu weer constructief zal opstellen.

Foto’s: Pix4Profs/Jan Stads

Reacties