Gemeenteraad kan zich in grote lijnen vinden in bezuinigingsmaatregelen

Foto: Pixabay License/Chronomarchie

De gemeenteraad kan zich in grote lijnen vinden in de bezuinigingsvoorstellen om de schulden vande gemeente in toom te houden. In een extra vergadering boog de raad zich gisteren over een flinkpakket maatregelen.

Die betreffen vaak investeringen die uitgesteld gaan worden. Rode draad in dewas de vraag: discussie daarbij wat moet absoluut gebeuren, wat duldt geen uitstel, en wat kunnen we uitstellen of aanpassen. Tegelijkertijd bleven er zorgen voor de toekomst. Want: ‘wat betekenen al die uitgestelde investeringen voor de financiële positie in de toekomst’, vroegen meerdere partijen zich af. Hoofdmoot in de discussie was wederom de onderwijshuisvesting.

Door: Bernadette Klerx

D66: Problemen doorschuiven
D66-raadslid Joeri de Jong was het meest teleurgesteld in de voorstellen. ‘Er worden nauwelijks echte keuzes gemaakt’, concludeerde hij. ‘Veel investeringen worden doorgeschoven naar latere jaren. En daarmee worden de problemen gewoon doorgeschoven. Bovendien blijkt uit de cijfers dat de schuldquote na 2028 weer vrolijk door het dak gaat. Wij hadden meer verwacht van het College’. Ook de VVD zag voor de toekomst wel wat problemen opdoemen. Fractievoorzitter Pieter Brooijmans: ‘De gevolgen van de maatregelen zijn voor de VVD wel acceptabel, ook al beseffen we dat ze veel impact kunnen hebben. Maar de vraag is nu hoe we op een verantwoorde wijze na 2028 de doorgeschoven investeringen kunnen doen.’

Geen doemscenario
Wethouder René Jansen zag het allemaal niet zo somber in. “We hebben de afgelopen jaren echt mega grote stappen gezet. D66 schetst nu een doemscenario, maar dat wil ik graag nuanceren. Juist met deze maatregelen voorkomen we een doemscenario. Als u zich in de komende jaren aan de investeringsplafonds houdt, blijven we de schulden beheersen. De schuldquote gaat helemaal niet door het dak. Dat heeft u zelf in de hand.’ En met die reactie was Joeri de Jong dan weer niet blij. ‘Ik distantieer me van de term doemscenario. Ik noem het liever een realistisch scenario’.

Volkspartij Dongen: School en kinderopvang niet onder één dak
De onderwijshuisvesting was wederom een ‘hot item’ in de discussie. In een poging om meer geld te besparen, kwam de Volkspartij Dongen met een nieuw voorstel, waar een deel van de raad wel oren naar leek te hebben. Denise Kunst: “Wij vinden het niet per se nodig dat een school en een kinderopvangorganisatie in één pand zitten. Ze kunnen ook intensief samenwerken als ze op afzonderlijke locaties zitten (zoals nu het geval is). Daarmee kunnen we flink wat geld bespraren en dat schept weer ruimte voor andere investeringen’.

Het CDA liep daar wel warm voor, maar andere partijen wilden per se vasthouden aan de IKC- gedachte: basisschool en kinderopvang onder één dak. ‘Experts zeggen dat dit heel veel voordelen heeft’, wist Pieter Brooijmans te melden. Maar daar had Denise Kunst van de Volkspartij Dongen zo haar twijfels over. ‘Voor kinderen is het niet altijd prettig om een hele dag op één locatie te zijn. Het is fijn als ze na een schooldag op een andere locatie naar de buitenschoolse opvang kunnen.’

Niet enthousiast
Wethouder Van Boxtel was ook niet echt enthousiast over het voorstel van de Volkspartij Dongen. ‘Onderwijs en kinderopvang onder één dak levert echt heel veel voordelen op. Alle expertise met betrekking tot de ontwikkeling van het kind zit bij elkaar. Het is zonde om die gedachte nu te laten schieten.’

Fusie tussen scholen
De raad drong bij de wethouder ook aan om snel aan de slag te gaan met gesprekken over een mogelijke fusie tussen scholen die ( in de toekomst) kampen met lage leerlingaantallen. Het gaat dan om scholen in West 2 en De Biezen. ‘Laten we dit snel oppakken en niet doorschuiven tot na de verkiezingen, zodat we het volgende College niet opzadelen met deze problemen’, riep CDA- woordvoerder André Vonk op. Wethouder Van Boxtel beloofde het gesprek aan te gaan, maar waarschuwde meteen voor te veel optimisme. ‘Ik heb er over gesproken met de schoolbesturen en ik wil dat nog wel een keer doen, maar het is echt aan de scholen zelf of ze willen fuseren of niet’.

Volgende week donderdag moet de raad een definitieve klap geven op de bezuinigingsmaatregelen. Daarna kan het College aan de slag met het opstellen van de begroting voor het jaar 2022.

Reacties