Bouw Zonnepark Dongen nadert voltooiing

Foto: Pix4Profs/Joris Buijs

De bouw van het zonnepark met 40.000 panelen op industrieterrein Tichelrijt is in volle gang. De zonnepanelen worden gelegd en de contouren van het zonnepark worden nu echt zichtbaar. De kabel van het zonnepark naar het HS/MS-station (hoogspanning/middenspanning) OTD in Oosteind is gelegd. De verwachting is dat alle zonnepanelen op de staanders aangebracht zijn voor de zomervakantie.

Na de zomervakantie vindt de aansluiting plaats via de kleine kabels en de transformatorhuisjes naar de grote kabel van het netstation. Er wordt een toegangsweg naar het zonnepark aangelegd en er wordt een kleine overkapping gebouwd waar enkele bezoekers kunnen worden ontvangen. Hier zal een educatief informatiebord worden opgehangen. Ook worden hier enkele oplaadpunten en oplaadpalen voor elektrische auto’s en fietsen gerealiseerd. Bij de toekomstige snelfietsroute F629 zal tussen het Wilhelminakanaal en het zonnepark een verwijsbord voor de fietsers worden opgehangen zodat fietsers op deze route op de hoogte zijn van de elektrische oplaadpalen.

De landschappelijke inrichting rondom het zonnepark is besproken en afgestemd met een werkgroep waarbij natuurvereniging Ken en Geniet, de Energiecoöperatie, een groepje leerlingen van het Cambreurcollege, collega’s van teams Realisatie en Beheer en de buitendienst betrokken zijn geweest. De landschappelijke inrichting start nadat de bouw van het zonnepark gereed is.

De rivier de Donge, die dwars door het zonnepark loopt, wordt door Waterschap Brabantse Delta in het kader van het beek- en kreekherstel verder ontwikkeld. Hier is bij het realiseren van het zonnepark ruimte voor gecreëerd.

Uitgifte obligaties en communicatie
De Energiecoöperatie “Energie Dongen Samen Duurzaam” heeft met succes de campagne voor de verkoop van de 12.000 beschikbare obligaties afgerond. De obligaties zijn allemaal binnen de eerste termijn van zes weken verkocht. Eigen, duurzaam en betaalbaar zijn de leidraad in de campagne geweest. Op deze wijze zijn de inwoners en bedrijven in Dongen door de financiële participatie betrokken bij het zonnepark.

Foto’s: Pix4Profs/Joris Buijs

 

Reacties