GfK gebouw in beeld voor transformatie naar huurwoningen

Foto: Cier architecten

In de besluitenlijst van het College van B & W van deze week is te lezen dat het college in principe kan instemmen met de planvorming voor woningbouwontwikkeling op de locatie Middellaan 25, het pand van de marktonderzoeker GfK.

Het voormalige kantoorgebouw van GfK, een beeldbepalend pand bij de entree van Dongen, staat nu grotendeels leeg. Een initiatiefnemer wil in het kantoorpand 71 appartementen in de middenhuur realiseren. Middenhuur woningen zijn vrije sectorwoningen met een kale huurprijs tussen € 752 en € 1.005 per maand. Daarna zijn er plannen voor een appartementencomplex voor 18 seniorenappartementen (fase 2) en 14 starterswoningen aan de Dintelstraat (fase 3).

In de besluitenlijst meldt het College van B & W: “Het college acht de ontwikkeling voorstelbaar. De te realiseren woningen passen binnen het woningbouwprogramma. Aan fase 1 kan nu al medewerking worden verleend omdat het herbestemming van een bestaand pand betreft. Fase 2 en 3 zijn ontwikkelingen die meegenomen worden bij de afweging bij de omgevingsvisie. De omwonenden van het GfK-gebouw dienen door de initiatiefnemer geïnformeerd te worden over de voorgenomen ontwikkeling.”

Reacties