DonckHuys tegen verzelfstandiging horeca: ‘beheerskosten zijn probleem, niet horeca’

Foto:

Donckhuys ziet geen heil in verzelfstandiging van de horeca als oplossing voor de financiële malaise van De Cammeleur. Ook wil ze niet dat de organisatie van (sociaal-culturele) evenementen en het theaterprogramma van hen ‘afgepakt’ wordt.

Dat laat ze weten in een 10 pagina’s tellende reactie op de plannen van het College om de Cammeleur een financieel gezonde toekomst te geven. Het College denkt dat verzelfstandiging van de horeca met daaraan gekoppeld de organisatie van evenementen en theater juist wel de aangewezen weg is om de Cammeleur financieel gezien overeind te houden. DonckHuys bestrijdt dat. ‘Het echte probleem ligt niet bij de horeca, maar bij de kosten voor het beheer en het gebouw. Tijdens het eerste jaar bleek al direct dat de aannames over de kosten van beheer niet realistisch waren. De horeca blijkt juist buitengewoon goed te functioneren’, schrijft DonckHuys.

Door: Bernadette Klerx

Succes en zorgenkindje
De toekomst van De Cammeleur is al sinds de opening in september 2018 een bron van financiële zorg. ‘Hoe houden we de huiskamer van Dongen ook in de toekomst financieel gezond’, was de vraag, waar de gemeenteraad zich regelmatig het hoofd over brak. De Cammeleur zelf is een succes. Bezoekers waarderen het concept met een dikke 7. Ze zijn gecharmeerd van de ruime openingstijden, de toegankelijkheid en het hoge serviceniveau. Maar juist die zaken blijken het concept ook financieel op te breken: veel uren bijvoorbeeld, waarop weinig omzet gemaakt wordt.

Blije gezichten bij de opening van de Cammeleur in september 2018 (Foto:Pix4Profs/Jan Stads)

Ook is er nog de nodige winst te behalen in de samenwerking tussen de vier ‘bewoners’: DonckHuys, Kunstpodium, Theek 5 en ContourdeTwern. Die samenwerking verloopt nog stroef. Tot overmaat van ramp kreeg De Cammeleur in de grootscheepse bezuinigingsoperatie om het miljoenentekort van de gemeente terug te dringen, ook nog eens een bezuiniging van € 125.000 voor de kiezen.

De partners kregen vorig jaar de opdracht om samen een toekomstvisie op te stellen om de Cammeleur financieel gezond te houden en de samenwerking te verbeteren. Het toekomstplan zou in december 2020 klaar zijn. Maar dat plan kwam er niet. In plaats daarvan lieten de partners de gemeente weten dat ze er samen niet uitkwamen: ze verschilden teveel met elkaar van mening over de problemen en de mogelijke oplossingen. De gemeente ging toen maar zelf aan de slag en heeft nu dus een aantal oplossingen voorgestreld.

Horeca naar commerciële uitbater?
De verzelfstandiging van de horeca is daarbij de meest opvallende. De horeca zou dan naar een commerciële partij gaan die ook verantwoordelijk wordt voor het organiseren van evenementen en theater, en eventueel besloten feesten voor groepen waar elders in Dongen geen ruimte voor is ( vanaf 300 personen).
Maar deze oplossing is voor Donckhuys niet bespreekbaar. ‘De Horeca was en is geen probleem. Sterker nog: de omzet van Donckhuys Horeca is relatief hoog. Daarnaast wordt DonckHuys Horeca BV ernstig beperkt in de activiteiten zoals uitvaarten en trouwpartijen, bedrijfsfeesten en particuliere feesten’. DonckHuys vreest ook dat de maatschappelijke activiteiten verdrongen gaan worden door commerciële als de horeca verzelfstandigd wordt.

Koffieautomaat voor ‘onrendabele’ uren
Het probleem zit met name in de onrendabele uren, die weinig horeca omzet opleveren, maar wel personeelskosten met zich meebrengen. De gemeente heeft daar al een mogelijke oplossing voor bedacht . Ze vindt dat de horeca niet tijdens alle openingsuren open hoeft te zijn. Koffie-en frisdrankautomaten zouden dan de functie van de horeca tijdens onrendabele uren kunnen overnemen.

Beheerder niet op alle uren aanwezig
Een ander discussiepunt tussen Donckhuys en de gemeente is het beheer. Nu is daar 1 fulltime baan voor beschikbaar, maar volgens Donckhuys moeten dat er drie zijn. Maar dat vindt de gemeente weer te veel van het goede. Ze erkent dat er extra personeelscapaciteit bij moet, maar ze vindt het niet nodig nodig dat er op alle openingsuren altijd een beheerder aanwezig is. Er zijn alternatieven denkbaar zoals op bepaalde dagen het gebouw te laten openen en sluiten door een extern beveiligingsbedrijf. Of een piketdienst (soort storingsdienst) invoeren. Met een bescheiden financiële injectie van tussen de € 60.000 en € 150.000 zouden dan al veel problemen opgelost kunnen worden, verwacht het College .

‘Verantwoordelijkheid vereist aanwezigheid’
DonckHuys denkt daar heel anders over. ‘Als het gebouw open is, moet er een beheerder zijn. Je kunt geen verantwoordelijkheid dragen als je niet aanwezig bent. En de beheerstaken kunnen ook niet overgedragen worden op andere organisaties in het gebouw’, vindt ze.

Cammeleur moet huiskamer blijven
Wat de discussie ook gaat opleveren, de gemeente gaat alles op alles zetten om De Cammeleur de huiskamer van Dongen te laten blijven. En dat betekent dat zij niet al te veel wil tornen aan de openingstijden en het serviceniveau. Waar ze ook niet aan wil tornen is de bezuinigingsopgave van € 125.000. Die staat niet ter discussie, laat het College ferm weten. En daar is dan met name het Kunstpodium weer heel boos over, want zij moeten het leeuwendeel daarvan ophoesten (€ 100.000). Het Kunstpodium denkt dat dat leidt tot een ernstige verschraling van het muziek- en kunstonderwijs in Dongen.

De gemeenteraad gaat de voorstellen donderdag bespreken.

 

Reacties