“Bezuinigingsmaatregelen Cammeleur resulteren in onbetaalbaar muziekonderwijs voor Dongense jeugd”

Foto:

Ingezonden Dongen heeft een prachtige organisatie die zorg draagt voor Kunst & Cultuureducatie, Het KunstPodium. De afgelopen jaren is Het KunstPodium opgeklommen uit een financieel dal. Inmiddels is vraaggericht werken, een breed aanbod, het bieden van maatwerk en de intensieve samenwerking met scholen en verenigingen al een aantal jaren de kracht van de organisatie (het is al lang geen ‘lesfabriek’ meer).

Een deel van dit rijke aanbod ligt nu echter onder vuur; de bezuinigingsopdracht voor de vier partners in de Cammeleur wordt vrijwel volledig afgewenteld op Het KunstPodium. Van de 125.000 euro die bezuinigd moet worden door de Cammeleur-partners, wordt 100.000 euro bij Het KunstPodium weggehaald.

Muziekonderwijs dreigt te verdwijnen uit Dongen
Het aanbod van de cursussen en de betaalbaarheid van muzieklessen voor de Dongense jeugd staat onder grote druk. Dat bijdragen vanuit Stichting Leergeld en de meedoenregeling voor de minder bedeelde inwoners van Dongen een uitweg kunnen bieden zijn utopisch; die bijdragen dekken een fractie van de kosten en bereiken slechts een kleine groep. Het muziekonderwijs wordt door de bezuiniging voor de grootste groep Dongense families met middeninkomens onbetaalbaar.

Daardoor ontstaat er straks in Dongen, een dorp dat bekend staat om haar rijke kunst en cultuur, een generatie die geen muziekonderwijs meer genoten heeft en enkel de basis daarvan in de klas meekrijgt. Een instrument bespelen ga je niet klassikaal leren. Bandjes zullen nauwelijks nog ontstaan en ook talenten zoals Sem Rozendaal hebben minder kans zich te specialiseren of zich verder te ontwikkelen.

Het KunstPodium wil graag alle jeugd en jongeren in Dongen de kans bieden zich te ontwikkelen. Het KunstPodium begrijpt de noodzaak tot bezuinigen en is daarom al volop aan het reorganiseren om de betaalbaarheid van muzieklessen in stand te houden.

Het KunstPodium gaat de gemeente Dongen in de raadvergadering van 20 mei dan ook om een herziening van de bezuinigingsopgave voor de Cammeleur-partners vragen. Een herziening waarbij Het KunstPodium, net als alle Cammeleur-partners, in ‘eigen vlees gaat snijden’ maar dan wel graag eerlijk verdeeld over alle partners. Als geen 100.000 euro maar 60.000 euro op Het KunstPodium wordt bezuinigd dan blijven muzieklessen voor de Dongense jeugd betaalbaar en bestaan.

Ingezonden door Kunstpodium Dongen

 

Reacties

Cookieinstellingen