Raad worstelt met nieuwe locatie voor De Entree

Foto:

De gemeenteraad worstelt met een nieuwe locatie voor De Entree; die is nu nog gevestigd aan de Hoge Ham 104 (tegenover de Rabobank), maar het pand voldoet niet meer aan de eisen van de tijd en is ook niet echt geschikt voor de manier waarop de diverse instanties willen samenwerken.

Uiterlijk 1 september 2023 gaat De Entree het pand verlaten. Wat het nieuwe onderkomen wordt, is nog niet bekend, maar als het aan het College ligt, komt zeker het gemeentehuis in beeld. Belangrijke voorwaarde is dan wel dat de laagdrempeligheid gewaarborgd is. Die nieuwe locatie bezorgde de gemeenteraad gisteren heel wat hoofdbrekens . De meningen liepen nogal uiteen.

Door: Bernadette Klerx

Bij De Entree kan iedere Dongenaar terecht voor vragen en hulp op het gebied van zorg, werk en inkomen. Voor het pand aan de Hoge Ham is destijds gekozen om voor de Dongenaren een laagdrempelige voorziening in het centrum te creëren waar ze zonder afspraak binnen kunnen lopen voor advies en hulpvragen. Het gemeentehuis bleek voor veel mensen toch een te grote drempel. Vanuit De Entree werken verschillende organisaties op het gebied van zorg en inkomen samen: gemeente, SWOD, ContourdeTwern en Mee (Gehandicaptenservice en ondersteuning).

Blij met Dorpsteam
Tegelijkertijd met de zoektocht naar een nieuwe locatie, wordt een start gemaakt met de opzet en uitwerking van een zogenaamd Dorpsteam. In een dorpsteam werken een aantal organisaties samen met als doel om dicht bij de mensen zo snel en efficient mogelijk de juiste hulp te zoeken en te verlenen. De gemeenteraad zag het opzetten van een Dorpsteam wel zitten, daar was iedereen positief over. Maar de nieuwe locatie voor De Entree, dat was een heel ander verhaal.

D66 en Ouderenpartij: Cammeleur als mogelijke locatie
D66 en de Ouderenpartij vonden het vreemd dat De Cammeleur niet als mogelijke locatie werd genoemd. ‘Wij hebben als raad destijds ook uitdrukkelijk gevraagd om de Cammeleur als locatie te onderzoeken. Nu wordt hier alleen het gemeentehuis genoemd. In hoeverre is de Cammeleur serieus onderzocht en zijn er nog meer locaties in beeld of is het alleen maar het gemeentehuis?’, wilde Jan Kennekens van de Ouderenpartij weten.‘Wij vonden De Cammeleur juist vanwege de laagdrempeligheid het onderzoeken waard’, vulde D66-raadslid Marieke Schouten aan.

CDA: geld liever naar de zorg dan naar bakstenen
Voor het CDA was het gemeentehuis juist wel een prima keuze. Fractievoorzitter Annemarie Van Eenennaam: ‘ Het kost minder; we zijn niet per se tegen de Cammeleur maar alleen als het in het gemeentehuis niet kan’. Van Eenennaam greep de discussie ook maar meteen aan om haar gelijk te halen. ‘Wij hebben in 2017 al tegen de verhuizing naar Hoge Ham 104 gestemd, omdat dat veel geld kostte . En wij willen het geld liever besteden aan de zorg zelf dan aan bakstenen. Het blijkt nu dat we al enkele jaren onnodig veel geld aan stenen hebben uitgegeven.
Ons credo was toen ook al om naar de mensen toe te gaan, ze thuis te bezoeken in plaats van de mensen naar een gebouw laten komen. De opzet van een Dorpsteam sluit goed aan op deze visie. Wij zijn dan ook blij dat het College tot inkeer is gekomen’,concludeerde ze.

PvdA: gemeentehuis is te grote drempel
PvdA-raadslid Tonny Dijck liet weer een heel ander geluid horen. ‘Wij waren en zijn nog steeds enthousiast over De Entree. Wij zijn geen voorstander van het gemeentehuis. Daar zijn we ook nooit enthousiast over geweest. Volgens ons is de drempel om het gemeentehuis binnen te stappen te hoog’.

Wethouder: wel gekeken naar Cammeleur
Wethouder Petra Lepolder kon wel verklaren waarom het gemeentehuis expliciet genoemd is als mogelijke locatie en de Cammeleur niet. ‘Dat heeft nu juist te maken met deze discussie, dat u als raad er zo verschillend over denkt. Als u zegt dat De Entree in het gemeentehuis moet komen, dan krijgen we er opeens vier instanties bij. Daar moeten we dan bij een toekomstige verbouwing rekening mee houden. Als het een andere locatie wordt, hebben we geen extra instanties erbij. Dat maakt dus nogal wat uit.’

De wethouder liet de raad ook nog weten dat er wel ‘gekeken is’ naar De Cammeleur. ‘Maar onze eerste voorzichtige conclusie is dat het best krap zou worden in het gebouw als alle andere functies ook in stand blijven. ‘Maar als u vindt dat De Entree daar moet komen, dan nemen we dat zeker mee en moeten we misschien andere keuzes maken.’Over twee weken neemt de gemeenteraad een besluit over de toekomst van De Entree.

 

Reacties