Opruimen TUF vrijwel afgerond

Het terrein van Tuf Recycling door de firma Gubbels Infra en milieu BV is volgens schema verlopen. Over enkele weken zal het volledige bedrijfsterrein ‘riekschoon’ opgeleverd worden en kan er begonnen worden met het bodemonderzoek.

Verwerking materialen
Ook de opslagruimte aan De Schacht is geruimd. Alle matten met zand/rubber-mengsel (infill) erin zijn met groot materieel en speciale machines op het terrein uitgeklopt, geshred (kleiner gemaakt) en gezeefd. De infill en de kunststof vezels die overblijven, zijn van elkaar gescheiden. Het zwaarste deel (zand/rubber) is door Gubbels met ongeveer 1300 vrachtwagens (ca. 37.000 ton) afgevoerd naar hun vergunde locatie in Helvoirt. De geshredde kunststof vezels zijn geperst, opgebaald en tijdelijk opgeslagen op het terrein van TUF.

Agelopen week en komende week worden deze balen kunststof (ca. 1.000 ton) door Gubbels met 70 vrachtwagens eveneens afgevoerd naar hun vergunde locatie in Helvoirt. Het terrein is daarna geheel ontdaan van kunstgrasmatten, infill en balen kunststof. Hiermee zijn na ruim negen maanden alle door TUF Recycling BV achtergelaten materialen op het terrein aan de Vierbundersweg en De Schacht verwerkt en afgevoerd.

Sloop gebouwen/opstallen
Reeds in juli 2020 is het kantoor en de afgebrande hal gesloopt en zijn de brandresten verwijderd. Als alle kunstgrasmatten, infill en balen kunststof zijn afgevoerd, worden de overige hallen gesloopt. Wat vervolgens rest, is de sloop van de fundering en het breken van het vrijgekomen puin in een mobiele puinbreker ter plaatse. Daarna zal het terrein riekschoon worden opgeleverd en een bodemonderzoek worden uitgevoerd. Het puingranulaat wordt door de nieuwe eigenaar ECCO opnieuw ter plaatse toegepast conform het besluit bodemkwaliteit.

Reactie burgemeester
Burgemeester Marina Starmans gaf tijdens een bijeenkomst met alle betrokkenen aan blij te zijn met het voorspoedige verloop van de opruimwerkzaamheden. “Het zorgt voor een feestelijke stemming. Het is een behoorlijk intensief proces geweest, maar dankzij een goede samenwerking en regelmatig overleg tussen eigenaar Dongen Pallets, de firma Gubbels, het OMWB en de gemeente Dongen kunnen we nu gelukkig constateren dat dit grote probleem nu vrijwel opgelost is. Ook Dongen Pallets directeur dankte alle betrokken partijen. Na het bodemonderzoek kunnen we dit bedrijfsterrein overdragen aan ECCO.” Het internationale leerverwerkingbedrijf is de buurman van TUF en heeft plannen voor een kantoorruimte met warehouse of de bouw van een innovatiecentrum op deze locatie.

Meer foto’s in de fotoserie bovenaan dit artikel (Foto’s Jan Stads/Pix4Profs)

 

Reacties