Burgemeester Starmans opnieuw beëdigd

Foto: Jan Stads/Pix4Profs

In het provinciehuis in Den Bosch is Marina Starmans vanmiddag opnieuw beëdigd als burgemeester van de gemeente Dongen. Bij de Commissaris van de Koning legde ze de belofte af, zette haar handtekening en aanvaardde het ambt ook voor de komende 6 jaar.

Vanwege corona en de bijbehorende maatregelen, had de officiële handeling plaats in extra kleine kring. Het was de burgemeester van Dongen toegestaan om één persoon mee te nemen als genodigde. Dit was haar man. Die zag een trotse burgemeester die veel zin heeft in een nieuwe periode als bestuurder, burgermoeder, voorzitter van college en voorzitter van gemeenteraad.

Reactie burgemeester
,,Het is mij een eer en een genoegen om door te mogen gaan als burgemeester van onze mooie gemeente’’, aldus Marina Starmans. ,,De afgelopen zes jaren waren boeiend en vlogen om, al was het laatste jaar erg zwaar vanwege corona en de vergaande gevolgen voor onze samenleving. Samen met onze inwoners, verenigingen, ondernemers en netwerkpartners, zullen we er alles aan doen om deze complexe periode zo goed mogelijk door te komen. Daarbij zetten we als extra wapen ons Dongens DNA in: we zijn flexibel, inventief, goed voor elkaar en goed met elkaar. Samen zorgen we voor een vitale samenleving in Dongen, ’s Gravenmoer, Klein-Dongen-Vaart’’, aldus de burgemeester.

Procedure
De gemeenteraad van Dongen maakte bij de openbare raadsvergadering van donderdag 10 september 2020 bekend Marina Starmans voor te dragen voor herbenoeming. Deze aanbeveling was in de maanden daarvoor op zorgvuldige wijze voorbereid door een vertrouwenscommissie, waarin alle zes partijen uit de raad vertegenwoordigd waren. De commissie doorliep een interactief proces om te komen tot een zo breed mogelijk beeld. Daarbij werd gesproken met zowel vertegenwoordigers van de Dongense samenleving als partners in de regio.

De voordracht ging daarna naar de Commissaris van de Koning in Brabant. Deze adviseerde de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) over de aanbeveling van de gemeenteraad. De minister nam de beslissing en droeg de burgemeester voor herbenoeming voor bij Zijne Majesteit de Koning.

 

 

Reacties