Raad dringt aan op spoed bij zoektocht naar nieuwe huisvesting Voedselbank

Foto: Flickr

De gemeente gaat de komende weken nog een paar tandjes extra bijzetten om de Voedselbank aan een nieuw onderkomen te helpen. Dit op aandringen van de gemeenteraad.

De voedselbank dreigt dakloos te worden als er niet voor 1 maart een oplossing is. En dat deed de alarmbellen bij de raad flink rinkelen. De Voedselbank zit nu nog in het gebouw aan de Planetenstraat, maar moet daar op 1 maart uit. De gemeente, die eigenaar is van het gebouw, heeft het pand verkocht aan Casade. Vorig jaar juli heeft de gemeente de huur al opgezegd, maar het is de Voedselbank nog niet gelukt een nieuw pand te vinden.

Door: Bernadette Klerx

De nood is hoog
Reden voor D66, CDA en Ouderenpartij om aan de bel te trekken. De drie partijen dienden een motie in, waarin het College werd opgeroepen om zich ‘tot het uiterste in te spannen voor een snelle oplossing, want ‘de nood is heel hoog’, benadrukte D66-raadslid Marieke Schouten nog maar eens. ‘De zoektocht heeft nog geen resultaat opgeleverd, en 1 maart nadert met rasse schreden. De voedselbank is voor enkele tientallen Dongense gezinnen een uitkomst . Ook al is het dan wettelijk niet de taak van de gemeente om te zorgen voor huisvesting, laten we ons toch tot het uiterste inspannen om de voedselbank voor Dongen te behouden. Want het is wel onze taak om onze meest kwetsbare inwoners te beschermen.’ Na de nodige toezeggingen van wethouder Eline van Boxtel kon die motie echter weer van tafel.

Ongenoegen
Jan Kooijman, medeoprichter van de voedselbank, had via het inspreekrecht de penibele situatie van de voedselbank ook nog eens onder de aandacht gebracht. Hij was boos en sprak in een gloedvol betoog zijn ongenoegen uit over de inspanningen van de gemeente. ‘In 2004 zijn wij gestart met de voedselbank en het nut en de noodzaak zijn allang bewezen. In Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout hebben we goede huisvesting. Maar in Dongen staat de huisvesting onder zware druk. Per 1 maart moeten we eruit. Casade zou ons helpen in onze zoektocht. Maar er zijn alleen wat telefoonnummers en adressen uitgewisseld en wat opties aan ons voorgelegd, die niet reëel waren; eigenaren van panden hebben niets meer laten horen, van de centrummamnager, die van alles voor ons zou doen, hebben we niets meer vernomen. En ook de wethouder was en bleef onzichtbaar. Er blijkt vanuit de gemeente geen interesse in het werk van de voedselbank,’ zo concludeerde hij teleurgesteld. ‘Wij maken geen onnodige kosten, we hebben geen geldverslindende kostenposten, het enige wat wij willen is een goede structurele en solide huisvesting’.

Eagle Shelter in beeld
De noodkreet van Kooijmans was niet aan dovemansoren gericht. Alle partijen waren het erover eens dat de voedselbank niet uit Dongen mag verdwijnen. En dat vond wethouder Van Boxtel ook. Zij schetste een heel ander beeld van de inspanningen die de gemeente had verricht om de voedselbank de helpende hand toe te steken. Er was volgens haar veelvuldig contact geweest, waarin meerdere opties aangedragen zijn, zoals Glorieux, het pand van de Kringloopwinkel aan de Tramstraat, het Heuvelpark, het voormalige postkantoor, het voormalige pand van Marel en de Eagle Shelter. Volgens de wethouder heeft Eagle Shelter veel interesse. ‘Maar ondanks diverse aansporingen en verzoeken van onze kant is er nog steeds geen contact gelegd. Van Boxtel vindt dat de gemeente goed heeft meegedacht en de vinger flink aan de pols heeft gehouden. ‘En we blijven in het proces meelopen om tot een goede oplossing te komen’,beloofde ze. ‘Desnoods komt er een tijdelijke oplossing als er voor 1 maart geen definitief onderkomen is’.


Reacties