Aanleg Snelfietsroute F629 start in 2022

Wethouder Lepolder heeft het nieuwe verkeersbord al vast
Foto:

In 2022 zal er een start worden gemaakt met de nieuwe Snelfietsroute F629 van Oosterhout via Dongen naar Tilburg.

Snelfietsroute F629
Deze week kwam er een akkoord tot stand tussen de provincie Noord-Brabant en de gemeentes Oosterhout, Dongen en Tilburg voor de aanleg van de Snelfietsroute F629. Zoals het er nu naar uitziet zal in 2022 worden gestart met de aanleg van de nieuwe snelfietsroute van Oosterhout naar Tilburg. De aanleg van de snelfietsroute zal leiden tot een hoogwaardige, duurzame en aantrekkelijke fietsverbinding tussen Oosterhout, Dongen en Tilburg, als onderdeel van een groter netwerk van snelfietsroutes tussen de steden en economische toplocaties in de provincie Noord-Brabant. De 16 kilometer lange fietsverbinding loopt vanaf de Slotlaan in Oosterhout via Dongen tot de Midden-Brabantweg in Tilburg waar het fietspad aansluit op de fietsroute N261 dat doorloopt tot het station in Tilburg. Het overgrote deel van de verbinding ligt direct tegen het Wilhelminakanaal, mooi ingepast in het groen.

Minder CO2
Snelfietsroutes zijn fietsverbindingen tussen steden, vaak op grotere afstand. Ze zijn breder dan normaal, voorzien van asfalt en rustpunten en fietsers hebben – vaker dan nu – voorrang op zijwegen. Dit maakt dat ook mensen met elektrische fietsen en speed bikes ruim baan krijgen om veilig van hun woning maar het werk te fietsen. Ook aan recreanten wordt gedacht met een mooi uitzicht, sporttoestellen en bankjes langs het fietspad. Een berekening laat zien dat de aanleg leidt tot minder autokilometers en dus minder CO² uitstoot. Uit het rapport blijkt dat bijna 5000 mensen delen van deze snelle route zullen gaan fietsen en de auto laten staan of geen gebruik meer zullen maken van het openbaar vervoer.

Brabantbreed netwerk
Dit is helemaal het geval als de F629 niet stopt aan de randen van Tilburg en Oosterhout. In Oosterhout kan de route aangehaakt worden op de toekomstige snelfietsroute Oosterhout – Breda en in Tilburg kan de route aansluiten op de snelfietsroute Tilburg – Waalwijk. Zo worden meerdere snelfietsroutes op een logische manier aan elkaar verbonden en ontstaat een Brabantbreed netwerk van snelfietsroutes. “De aanleg van snelfietsroutes in Brabant kan niet snel genoeg gaan. De provincie hoopt in de toekomst nog veel vaker met gemeenten samen te werken aan nieuwe routes, om zo de blinde vlekken op de kaart van Brabant in te tekenen”, zegt gedeputeerde Christophe van der Maat. “Ik ben vooral blij dat we de afgelopen jaren afspraken hebben kunnen maken die leiden tot deze negen nieuwe snelfietsroutes.”


Reacties