Raad steunt wethouder in aanpak huisvesting VV Dongen

Foto:

De gemeenteraad heeft wethouder René Jansen van Sportzaken donderdag een flink hart onder de riem gestoken en volledige steun betuigd voor zijn aanpak van de huisvestingsproblematiek van VV Dongen.

Door: Bernadette Klerx

De voetbalvereniging en de gemeente liggen flink met elkaar in de clinch over de aanpak van het huisvestingsprobleem. Het bestuur van de club is ‘zwaar teleurgesteld’ in de gemeente en verwijt het College dat ze afspraken steeds eenzijdig naast zich neerlegt. De club ging ervan uit dat ze of naar een nieuwe locatie kon of dat het huidige sportpark De Biezen opgeknapt zou worden. Volgens de club is dat hard nodig omdat het huidige sportpark niet voldoet aan de eisen die de KNVB stelt aan een derde divisieclub. De afgelopen weken liet het bestuur in brieven aan de gemeenteraad en berichten in de media in felle bewoordingen weten ‘not amused’ te zijn. Maar de gemeenteraad nam het gisteren op voor de wethouder.

‘Onjuiste voorstelling van zaken’
PvdA-raadslid Martin Montens had geen goed woord over voor de houding van het bestuur van de voetbalclub en trok fel van leer. ‘Heel jammer, dat VV Dongen wederom situaties anders doet voorkomen dan ze in werkelijkheid zijn en opdrachten ziet en voelt die nooit gegeven zijn. Het is zeer spijtig dat VV Dongen het recht aan zijn zijde denkt te hebben door een onjuiste voorstelling van zaken te geven. Ik roep het bestuur op om een echte fair play te spelen, constructief, open en eerlijk en zichzelf niet buiten spel te zetten. Zo doen we in Dongen nu juist niet dingen samen’, besloot hij zijn tirade.

‘Bestuur draait feiten om naar eigen inzicht ’
En ook Denise Kunst van de Volkspartij Dongen nam geen blad voor de mond. ‘De huisvesting van VV Dongen is in deze raad een steeds terugkerend onderwerp en inmiddels is het een probleem geworden’, zo vatte ze de huidige stand van zaken treffend samen. ‘Het College heeft zorgvuldig gehandeld, ook al moest zij een boodschap brengen die VV Dongen niet graag wil horen. Die boodschap is gebaseerd op feiten en dat moet ook; meningen en verwachtingen moeten niet als feiten gepresenteerd worden. Communicatie is hier het sleutelwoord en het is jammer dat het bestuur feiten steeds omdraait naar eigen inzicht. Het zou het bestuur sieren als dit in een goed gesprek rechtgezet wordt. We hopen dat de gemeente er samen met VV Dongen uitkomt om tot een kostenneutrale oplossing te komen. De eerste stappen zijn al gezet. Het kunstgrasveld wordt vervangen en als er straks nog meer nodig is om aan de eisen van de KNVB te voldoen, dan moet dat er ook komen. Maar niet zomaar en niet voor miljoenen euro’s die we niet hebben’.

Eén sportpark voor alle verenigingen
Jan Kennekens van de Ouderenpartij constateerde ook veel missers in de communicatie. Feiten, meningen en verwachtingen zijn hier bewust of onbewust door elkaar gehaald. Zo drijven beide partijen steeds verder van elkaar. Mijn droom is één sportpark voor alle Dongense voetbalverenigingen.’

‘Waar is het mis gegaan?’
D66-raadslid Marieke Schouten steunde de wethouder ook, maar zette toch de nodige vraagtekens bij de gang van zaken. ‘VV Dongen is teleurgesteld en het vertrouwen in de gemeente is weg. Waarom is dat ? Zijn er dan verwachtingen gewekt die we niet waar hebben kunnen maken. Waar is het mis gegaan? En waarom zijn wij als raad niet meegenomen in de gesprekken die nog met de projectontwikkelaar zijn gevoerd?’, zo vroeg het raadslid zich af.

‘Samen zoeken naar toekomstbestendige oplossing’
Wethouder René Jansen was zichtbaar blij met de steun van de raad. Hij benadrukte ook dat de moeizame relatie geen belemmering is voor de voortgang van het proces om tot een goede oplossing voor het capaciteitsprobleem van VV Dongen te komen. ‘We gaan sowieso het kunstgras vervangen en uiteraard gaan we samen verder zoeken naar een toekomstbestendige oplossing. Ik ga graag opnieuw in gesprek. Ik heb inmiddels al een gesprek met de voorzitter gehad en daarin is ook samenwerking met andere voetbalverenigingen ter sprake gekomen. Ik ben geen voorstander van gedwongen fusies, maar wel van samenwerking. We gaan nu met alle voorzitters van de voetbalverenigingen om de tafel om te bespreken hoe de toekomst eruit moet zien.’

Reacties

Cookieinstellingen