Orange the world: Stop geweld tegen vrouwen

Foto: Pixabay License/Alexas_Fotos

Woensdag 25 november is Orange the world gestart. Dit is de internationale campagne tegen geweld tegen vrouwen. Tot 10 december voeren mensen in meer dan 100 landen actie. Ook de gemeente Dongen vraagt hier aandacht voor.

Geweld tegen vrouwen
Wereldwijd krijgen één miljard vrouwen te maken met geweld. In Nederland is dat 45% van de vrouwen en meisjes. Denk hierbij aan mishandeling door een (ex-)partner, verkrachting en stalking. Maar ook aan het financieel afhankelijk maken, het sociaal isoleren of het online plaatsen en verspreiden van intiem beeldmateriaal. Geweld tegen vrouwen kan thuis plaatsvinden, maar ook op straat, op het werk, of online. Tijdens de coronacrisis is dit nog moeilijker dan normaal. Het is lastiger om hulp in te schakelen en om psychologische hulp te krijgen. En wereldwijd zijn meer vrouwen economisch afhankelijk geworden van hun gewelddadige partner.

Meld geweld
In de campagne van dit jaar staat het laagdrempelig melden van geweld tegen vrouwen centraal. Van de vrouwen die in Nederland te maken krijgen met geweld, praten maar ongeveer vier van de tien hierover met bijvoorbeeld een vriendin, buurvrouw, arts of instantie. Nog veel minder vrouwen (ongeveer 10%) gaan naar de politie. De overgrote meerderheid blijft dus onder de radar en krijgt nooit hulp. Melden is belangrijk om het geweld te stoppen. Heeft u te maken met intimidatie of geweld? Of maakt u zich zorgen om iemand? Meld om uzelf of anderen te helpen. Kijk op geweldtegenvrouwenmelden.nl of bel 0800-2000 (in noodgevallen, bel altijd 112).

Reacties