Fractie Volkspartij Dongen reageert op kwestie VV Dongen

Foto:

Afgelopen week kwam VV Dongen in diverse media onder de aandacht met betrekking tot de onvrede die er bij de club heerst over het feit dat er voor Sportpark De Biezen op korte termijn geen complete renovatie in het verschiet ligt en een verhuizing naar een ander locatie  van de baan is. De fractie van de Volkspartij Dongen laat in een reactie weten hoe zij deze kwestie zien en beoordelen.

Reactie fractie Volkspartij Dongen

De Volkspartij Dongen is er voor alle verenigingen. Ook voor VV Dongen. Vijf jaar geleden kwam Van Wanrooij met een prachtig plan aan de Noorderlaan. Toen was dit financieel te organiseren, voor zowel gemeente als VV Dongen. De leden stemden echter voor het plan Beljaartlaan. Het debacle rondom de Beljaartlaan werd een juridische en politieke vastloper. Inmiddels is de financiële positie van de gemeente flink veranderd. Bezuinigingen zijn nodig om de extreme kosten binnen het Sociaal Domein op te vangen. We kunnen het niet verkopen miljoenen naar de ene club te schuiven en bij de andere verenigingen te korten op subsidies.

De afgelopen periode is gezocht naar kostenneutrale oplossingen. Geen gemakkelijke opgave voor onze wethouder. Vervanging van het versleten kunstgrasveld is noodzakelijk. KNVB normen zijn leidend in de zoektocht naar oplossingen voor de club. Er zal nog een sportieve en financiële puzzel gelegd moeten worden, maar wij hebben er vertrouwen in dat de oplossing er komt.

Reacties