Raad: meer aandacht voor betere toegankelijkheid in openbare ruimte

Foto: Pixabay License/ SGENET

Het College moet zo snel mogelijk de knelpunten in de wijken en (kerk)dorpen in kaart brengen die de toegankelijkheid voor mindervaliden belemmeren. Daarvoor moet ze samen met wijk- en dorpsraden en belangengroeperingen op korte termijn wijkschouwen uitvoeren. Die opdracht kreeg het College vorige week van de voltallige gemeenteraad mee.

In het bestuursakkoord is opgenomen dat Dongen een rolstoel-, rollator-, kinderwagen- en dementievriendelijke gemeente wil zijn. Om dat te realiseren zou er in alle dorpen en wijken een schouw uitgevoerd worden die de knelpunten bloot moest leggen en oplossingen aan moest dragen.

Door: Bernadette Klerx

Maar dat is nog steeds niet gebeurd. De gemeenteraad vond het daarom hoog tijd worden dat die wijkschouwen er zo snel mogelijk komen, want ze had geconstateerd dat ‘de openbare ruimte in veel gevallen niet goed toegankelijk is voor mindervaliden, mensen met een rollator of kinderwagen.’  De raad constateerde ook dat er te weinig overleg is geweest met mindervaliden als het gaat om de toegankelijkheid. En dat bij er bij de ontwikkeling van nieuwbouwlocaties onvoldoende oog is geweest voor de toegankelijkheid.

De wijkschouwen moeten in kaart brengen waar welke knelpunten zitten en hoe urgent die zijn. De grootste knelpunten moeten dan van de gemeenteraad nog in 2021 aangepakt worden. Voor kleinere knelpunten moet een planning gemaakt worden. De gemeenteraad wil bovendien dat het College er in de toekomst goed op gaat letten dat bij de inrichting van nieuwbouwprojecten de toegankelijkheid goed gewaarborgd is.

Reacties