VV Dongen voelt zich in de steek gelaten door College

Foto:

Verhuizen naar een andere locatie? Het huidige sportpark aanpassen aan de eisen van deze tijd? De afgelopen jaren hebben diverse gesprekken plaatsgevonden tussen het bestuur van VV Dongen en de gemeente, over de implicaties van de sportvisie en de toekomstige huisvesting van de club.

Nu de gemeenteraad afgelopen donderdag de begroting voor 2021 goedgekeurd heeft, moet de voetbalclub het voorlopig doen met een vernieuwd kunstgrasveld. Verhuizen naar een nieuwe locatie is volgens de gemeente sowieso van de baan, en ook het opknappen van het huidige sportpark, waardoor het aan de eisen zou voldoen die de KNVB aan een derde divisieclub stelt, lijkt heel ver weg. Het bestuur van VV Dongen is, op zijn zachtst gezegd, zwaar teleurgesteld over deze ontwikkelingen.

Groen hart
De gemeente onderkent In een brief aan het VV Dongenbestuur de capaciteits- en parkeerproblemen op sportpark De Biezen, maar trekt uit de ruimtelijke scan, die gehouden is in het kader van de sportvisie, de conclusie, dat deze problemen wel opgelost kunnen worden. “De parkeerproblemen zijn evident, maar vooral op piekmomenten. Het is mogelijk om deze piekmomenten op te vangen door andere bestaande parkeervoorzieningen buiten het sportpark te gebruiken en Dongenaren te stimuleren te voet of met de fiets te komen. De huidige ligging van sportpark De Biezen is goed. Het park vormt een groen hart te midden van woonwijken. Door het park te ontwikkelen tot open sportpark, neemt het belang van het park verder toe voor de omgeving” aldus de gemeente.

In de brief meldt de gemeente Dongen verder: “het bestuur van VV Dongen heeft afgelopen zomer op verzoek van de gemeente een actuele behoeftebepaling aangevraagd bij de KNVB. Op basis daarvan ziet de gemeente Dongen geen sporttechnische aanleiding en noodzaak om de koers van de sportvisie te wijzigen en alsnog tot verplaatsing van het sportpark over te gaan.”

Eisen KNVB
VV Dongen voorzitter John-Paul Verkooijen geeft aan dat de club zich daarin nog wel kan vinden, maar verwijt de gemeente dat het nu ook eenzijdig een streep zet door het opknappen van Sportpark De Biezen. “Het KNVB rapport geeft duidelijk aan dat de huidige accommodatie bij lange na niet voldoet aan de eisen die gesteld worden aan de derde divisieclub. Dit rapport geeft aan dat er vier wedstrijdvelden en twee trainingsvelden noodzakelijk zijn. Daarnaast moet ook de verlichting onder handen genomen moeten worden om te kunnen voldoen aan de energienormen die hieraan worden gesteld.”

Eenzijdig
Het steekt Verkooijen dat de gemeente steeds eenzijdig afspraken naast zich neerlegt. “Vanaf het eerste moment dat de gemeente Dongen het bestuur had benaderd werd de afspraak gemaakt dat het kostenneutraal zou zijn voor zowel VV Dongen als ook de gemeente Dongen. Dat is ook de reden dat er altijd een projectontwikkelaar betrokken is geweest om dit te kunnen realiseren. In de voorstellen die voorbij zijn gekomen zouden we voldoende velden, de juiste verlichting, een eigentijdse accommodatie en parkeergelegenheid krijgen in ruil voor nieuwbouw op een nader te bepalen locatie. In het verleden zijn zowel de locaties aan de Beljaartlaan als ook de Noorderlaan aan de orde geweest. Deze concrete voorstellen zijn gepasseerd, maar telkens is de gemeente de partij geweest die eenzijdig deze voorstellen van de hand heeft gewezen. Zeer opmerkelijk in deze situatie, omdat er altijd sprake is geweest van kostenneutrale opzet, zowel voor VV Dongen als voor de gemeente.”

Onbegrijpelijk
“Dat wij nu louter te horen krijgen dat we blij moeten zijn dat het kunstgrasveld, – wat echt aan vervanging toe is en waar we ook huur voor betalen -, als eerste wordt aangepakt is ons zwaar gevallen. De genoemde capaciteitsproblemen zijn hiermee absoluut niet opgelost en de landelijke tendens naar zaterdagvoetbal, wordt hiermee enorm beperkt” aldus John-Paul Verkooijen, die het onbegrijpelijk vindt dat de koppeling met de projectontwikkelaar nu ineens wordt losgelaten. “Hierdoor zijn de kosten voor de gemeente Dongen voor de velden weer in beeld en dus in de gemeentelijke begroting opgenomen en stellen ze voor de verdere ontwikkeling op sportpark De Biezen gefaseerd uit te willen voeren. De afspraak kostenneutraal komt hiermee te vervallen en een flink gedeelte van de kosten zou n weer op het bordje van VV Dongen terechtkomen.”

“Wij zijn vijf jaar geleden benaderd door de gemeente om dit traject in te zetten. Al die tijd is er VV Dongen perspectief voorgehouden en nu vijf jaar later zijn we meer dan een illusie armer en is er sprake van achterstallig onderhoud en onzekerheid naar de toekomst. Het probleem is n immers veel groter dan vijf jaar geleden.”

Weing vetrouwen
Het bestuur van VV Dongen heeft weinig vertrouwen in de nieuwe gesprekken met de gemeente. “We overwegen op dit moment welke stappen we moeten zetten om de belangen van VV Dongen voor nu en zeker voor de toekomst veilig te stellen. We zijn een prachtige vereniging, die naast het prestatieve ook een belangrijke plaats inneemt in het maatschappelijke belang van de gemeente Dongen. Het college B &W van de gemeente Dongen gaat hier gemakshalve aan voorbij. In de omliggende gemeentes zien we dat sportverenigingen hoger op de prioriteitenlijst staat dan hier in Dongen.“

Wethouder
In een reactie zegt wethouder René Jansen: “het sleutelwoord wat je steeds terugziet is ‘kostenneutraal’. Maar dat betekent voor de gemeente iets anders dan voor VV Dongen.  De gemeente Dongen is er voor álle sportverenigingen en andere verenigingen. organisaties en inwoners. Het geld van woningbouw op de locatie van Sportpark De Biezen of de bouwrechten van  de Noorderlaan kan moeilijk aan één project besteed worden, zeker niet in deze tijd van ombuigingen, schulden en de gevolgen van de Coronapandemie. Daar ligt de essentie van het verhaal.”

Reacties