Gemeentelijke begroting: zorgen over schuldenlast en eensgezindheid over aantal knelpunten

Foto: CC0 Creative Commons

Zorgen over de hoge schuldenlast, maar ook een zekere mate van eensgezindheid over de oplossing van een aantal knelpunten. Dat beeld liet de gemeenteraad gisteren zien bij de behandeling van de gemeentelijke begroting voor 2021.

De raad was het in grote lijnen met elkaar eens over de noodzaak om eindelijk eens meer woningen te gaan bouwen voor jongeren en in te zetten op alternatieve woonvormen. De raad zette ook eensgezind vraagtekens bij een investering van 4,2 miljoen voor de aanpassing van het gemeentehuis, en de investering € 450.000 voor vervanging van het kunstgrasveld bij VV Dongen.

Door: Bernadette Klerx

D66: ‘torenhoge schuldenlast’
De schuldenpositie van de gemeente baarde alle partijen wel zorgen, maar de felste kritiek kwam van D66. ‘Alle financiële seinen staan op rood. Wat gaan we doen aan die torenhoge schuldenlast. Die is van 54 miljoen in 2015 opgelopen tot 94 miljoen eind 2024 en daarmee staat Dongen in de dubieuze top 3 van Brabant’, zo schetste Marieke Schouten de ernst van de situatie. ‘Wij hadden eigenlijk verwacht dat het College doorgepakt zou hebben op de schuldenpositie. Maar bij deze begroting zetten wij echt vraagtekens bij het realiteitsgehalte.’
En ook het CDA constateerde dat het financieel nog niet echt goed gaat met Dongen. ‘De begroting is sluitend, maar zeker niet rooskleurigg . We lenen veel te veel en als de rente stijgt kunnen we het niet meer betalen’, stelde fractievoorzitter Annemarie van Eenennaam vast.

Kansen en uitdagingen
De Volkspartij Dongen en PvdA toonden zich een stuk milder. ‘Het is weer gelukt een sluitende begroting te presenteren met kansen en uitdagingen’, zei Volkspartij Dongen-woorvoerder Denise Kunst. En PvdA-raadslid Martin Montens blikte nog eens even terug op vorig jaar.’Toen hadden we een taaie begroting waarin we pijnlijke keuzes moesten maken en waarin van iedereen offers zijn gevraagd. Wij zijn trots dat de begroting voor 2021 een heel ander beeld geeft. En dat nog wel zonder dat we Dongen ‘op slot’ hebben moeten gooien’, stelde hij tevreden vast. ‘Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat wij onze schuldenpositie moeten verbeteren’, voegde hij daar meteen aan toe. VVD-fractievoorzitter Pieter Brooijmans miste vooral een lange termijn visie voor oplossingen van de financiële risico’s.

Samen in gesprek
Wethouder René Jansen kon de raad enigszins geruststellen. ‘De renterisico’s zijn beperkt omdat er leningen zijn aangegaan voor lange rentevaste periodes ( 20 jaar),’ wist hij te melden. ‘Maar ik ga graag met u in gesprek over oplossingen voor de schuldenproblematiek. Ik wil samen met u bespreken aan welke knoppen we kunnen draaien.’

4,2 miljoen voor aanpassing gemeentehuis??
De raad was wel geschrokken van een investering van 4,2 miljoen voor aanpassingen aan het gemeentehuis en gaf aan hier niet zomaar mee akkoord te gaan. ‘Moet dat echt nu gebeuren? Onderbouw dat bedrag eerst maar eens, ’ was de algemene mening. Burgemeester Starmans kon wel een verklaring geven voor dat bedrag . ‘Dat is gebaseerd op het huisvestingsplan van 2018, maar dat is toen niet gebruikt vanwege de slechte financiële situatie. Het gaat hier om noodzakelijke investeringen zoals vervanging van installaties, en aanpassingen op het gebied van Arbo en brandveiligheid. En ook de manier van werken en dienstverlening is de afgelopen jaren veranderd. Komend jaar gaan we onderzoek doen naar oplossingen. Dan kunnen we ook een gedegen onderbouwing geven van het werkelijke bedrag. Uiteraard heeft u daar als raad het laatste woord over. Maar we hebben dit bedrag alvast gereserveerd in de begroting.’

Woonwensen
De raad vond het ook wel eens tijd worden om de woningbehoefte aan te passen. ‘Er worden hier vooral dure appartementen in het centrum gebouwd, maar er komen steeds meer eenpersonshuishoudens en alternatieve woonwensen. Wij willen op zeer korte termijn een intensief onderzoek naar de woningbehofte, zei Jan Kennekens van de Ouderenpartij.
Wethouder Van Boxtel: ‘ Wij bouwen volop in en aan Dongen. Bij de Noorderlaan liggen er volop kansen voor een gevarieerd woningaanbod. En afgelopen week hebben wij besloten een aanvraag voor 34 woningen in Dongen-Vaart te steunen,’ meldde ze trots.

Kunstgras VV Dongen
De investering van € 450.000 voor vervanging van het kunstgrasveld bij VV Dongen nam de raad ook niet zomaar voor lief. ‘Wat moet er nu precies vervangen worden: het hele grasveld of alleen de toplaag?’, vroeg CDA-woordvoerder Annemarie van Eenennaam. ‘Want het veld is vorig jaar nog goedgekeurd en wij hebben eens geïnformeerd en als het alleen om de toplaag gaat, dan kost dat maar € 200.000,’ voegde ze er aan toe.  Wethouder René Jansen gaf opheldering. ‘De toplaag loopt echt tegen het eind van de levensduur. Vorig jaar is het veld gekeurd en toen bleek dat het niet helemaal aan de eisen voldeed. We hebben dat toen gerepareerd. We moeten eerst weten wat de staat van de ondergrond is en dan weten we of het hele veld vervangen moet worden. Daar moet nog een onderzoek voor komen.’

Toeristenbelasting
De raad was het ook eens over invoering van toeristenbelasting, maar dan wel met ‘concurrerende’ tarieven. Wendy van den Ouweland van minicamping De Groenstraat had daar de raad om verzocht. Zij vond het voorgestelde tarief van € 2,- p.p.p.n. te hoog voor een camping, zeker in vergelijking met campings in de regio. ‘Onze gasten verbijven meestal 1- 3 weken bij ons en dan is € 2,00 te veel. In Oosterhout betalen ze op een camping maar € 0,70 p.p.p.n., ’zo wist ze te melden.
De raad had daar wel begrip voor en wilde daar wel in meegaan.

Volgende week moet de gemeenteraad een definitieve klap op de begroting voor 2021 geven.

Reacties