“Kruispunt Schaepmanlaan is veiliger geworden”

Foto:

De herinrichting van de kruising bij de Schaepmanlaan ter hoogte van de voormalige bibliotheek is een succes. ‘Het is echt veiliger geworden.’ Dat antwoordde wethouder Petra Lepolder op vragen van VVD-raadslid Pieter Brooijmans. ‘We hebben sinds de nieuwe situatie geen klachten meer ontvangen en er zijn ook geen geregistreerde ongevallen bekend, ’ kon de wethouder tevreden melden.

Door: Bernadette Klerx

Het kruispunt Schaepmanlaan stond al jaren bekend als onveilig en is de laatste jaren een paar keer verspijkerd. Maar dat leverde steeds niet het gewenste resultaat op. Bijna-ongelukken kwamen nog te veel voor; fietsers en voetgangers voelden zich vaak niet veilig.  Bij de laatste wijziging in mei 2019 is de voorrang weer teruggbracht naar de ‘oude’ situatie en dat betekent voorrang voor het verkeer op de Schaepmanlaan. Voor de fietsers is een fietsstraat aangelegd. Na ruim een jaar wilde Brooijmans wel eens weten of de maatregelen deze keer wel effect hebben gehad.

En dat blijkt inderdaad het geval. De probleemkruising lijkt verleden tijd. ‘Het was zeker in het begin erg wennen voor iedereen, ’wist de wethouder nog te melden. ‘Daarom hebben we in de beginfase ook extra ingezet op voorlichting. Maar nu na een jaar kunnen we concluderen dat het er in de praktijk echt veiliger op is geworden’.

Snelheid Anjerstraat
D66 en de Volkspartij Dongen hebben gisteren in deraadsvergadering vragen gesteld over de verkeerssnelheid in de Anjerstraat. 34 bewoners van de Anjerstraat hadden in een brief aan het College hun zorg uitgesproken over de verkeerssnelheid in die straat. In de Anjerstraat geldt een maximum snelheidvan 30 km/uur, maar er wordt stelselmatig veel te hard gereden. Reden voor D66 en de Volkspartij Dongen om vragen te stellen. Beide partijen wijzen ook nog op de aanwezigheid van twee basisscholen (Westerkim en Vlinderboom) in die buurt. Alle reden dus om aandachtte vragen voor de verkeersveiligheid.

Voor wethouder Petra Lepolder waren deze geluiden niet nieuw en zij beloofde extra aandacht te vragen bij de politie voor handhaving. Het onderzoeken van structurele snelheidsremmende maatregelen, was voor de wethouder een brug te ver. ‘Het gaat in deze straat toch vooral om bestemmingsverkeer. Het zijn voor het overgrote deel de bewoners zelf die zorgen voor gevaarlijke situaties’.

Reacties