Groen licht voor hergebruik beperkt aantal kunstgrasmatten

Foto: Jan Stads/Pix4Profs

Tijdens de opruimwerkzaamheden van het TUF-terrein, is gebleken dat de kwaliteit van een beperkt aantal rollen kunstgrasmatten goed genoeg is voor hergebruik. Het gaat om een partij van zo’n 30.000 m2 (90 ton) wat overeenkomt met 6 voetbalvelden. Vanuit de Nederlandse markt is belangstelling getoond om deze matten te hergebruiken als speelveldje, trapveldje en valdempende ondergrond in speeltuinen onder klimtoestellen.

Verzoek
,,Daarom hebben we de gemeente Dongen verzocht om deze matten te mogen verkopen aan het bedrijf Sports en Playgrass in Geffen. Door de inzet van dit hergebruikt kunstgras is het niet nodig om nieuwe kunstgrasmatten te produceren”, aldus Gubbels en Topgrass BV. Deze firma’s zijn in mei begonnen met een grote opruimactie op het TUF-terrein die tot komend voorjaar gaat duren. In totaal gaat het om meer dan 13.000 ton aan opgerold kunstgras.

Toetsing
Het college heeft het verzoek laten beoordelen door de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) in samenspraak met Rijkswaterstaat en de Inspectie Leefomgeving en Transport. Ook het ministerie is op de hoogte gebracht. Gubbels en TopGrass hebben aangetoond dat voldaan kan worden aan alle wettelijke voorwaarden voor einde-afval voor de beoogde toepassing.

Test
Verschillende instanties waaronder de OMWB zien toe op de juiste toepassing van de voorwaarden.  Zo wordt er op het TUF-terrein nog een test uitgevoerd of de infill voldoende uit de kunstgrasmatten gehaald kan worden. Wanneer deze test slaagt gaan de seinen definitief op groen om de matten voor hergebruik af te voeren.

Duurzaam
Gubbels en TopGrass zijn op de bedrijfslocatie van TUF Recycling BV aan de Vierbundersweg bezig met een duurzame verwerking van oude kunstgrasmatten, door middel van zeven, kloppen, shredderen en opbalen. Daarbij zijn in de voorraden, vooral op de locatie De Schacht, enkele partijen gevonden die homogeen zijn (volledige velden) en waarbij de rollen keurig opgerold en opgeslagen zijn. Voor deze velden zijn herbruikbare afzetmogelijkheden binnen Nederland.

Hergebruik
Het hergebruik, op de manier zoals die door Gubbels en TopGrass wordt voorgesteld, past binnen de afvalhiërarchie van de rijksoverheid. Volgens de ladder van Lansink en het Landelijk Afvalbeheerplan geniet het vanuit milieukundige belasting de voorkeur afval/producten weer zo hoogwaardig als mogelijk in te zetten.

Reacties