Actiegroep Salamander reageert op column Volkspartij Dongen

Foto:

In een eerder artikel plaatsten we woensdagochtend een ingezonden column van De Volkspartij Dongen waarin men ingaat op de kwestie rondom de bestemmingsplanwijziging van De Salamander. De groep die het initiatief nam tot een petitie ter ondersteuning van de uitbaters van de Salamander, heeft aangegeven graag op deze ingezonden column te reageren. Donderdagmiddag wordt de petitie aangeboden aan de voorzitter van de gemeenteraad.

De ingezonden column van de Volkspartij Dongen vind je HIER

Reactie Actiegroep voor behoud van café de Salamander

1: De Volkspartij Dongen beschrijft dat het geen beperking is, maar een uitbreiding van mogelijkheden geeft. Café de Salamander gaat immers van categorie 1 naar categorie 2. Ik zou dat graag anders willen omschrijven: Café de Salamander is al decennia lang op zijn eigen karakteristieke wijze met zijn bedrijfsvoering bezig en al deze jaren heeft de gemeente zijn ogen gesloten m.b.t. het bestemmingsplan. Sterker nog, in moeilijke tijden heeft de gemeente altijd terug kunnen vallen op de organisatorische mogelijkheden van de uitbaters van het café. Van uitbreiding van mogelijkheden is dus alleen op papier sprake. Voor de praktische kant van het verhaal, voor Coert en Jolanda van Os, voor de Dongense horeca en voor tal van Dongense mensen is dit een beperking en een klap in het gezicht.

2: De Volkspartij Dongen geeft aan dat wanneer dit bestemmingsplan bezegeld is, de ondernemer en de gemeente met elkaar in gesprek gaan over de mogelijkheden van het gebouw. Dit omdat de geluidsisolatie niet geweldig is. Waarom kan dit gesprek niet worden aangegaan zonder het karakter van de huidige Salamander te laten verdwijnen? Een uitgebreid buurtonderzoek laat zien dat de overlast al minimaal is. Dus als het pand qua isolatie verbetert dan zijn we toch klaar zonder dat we de mogelijkheden van het café gaan beperken?

3: Er worden spanningen geconstateerd door de Volkspartij Dongen. Ik zou het anders willen noemen. De Dongense gemeenschap laat zien dat ze achter de huidige vorm van café de Salamander staan. Op geen enkel gebied wordt een meerwaarde beschreven dat café de Salamander straks beperkt wordt in het geven van feesten of partijen. Het enige argument van overlast is door de vele steunbetuigingen (waaronder veel buurtbewoners!) in de petitie en door uitvoering van het buurtonderzoek tot een minimaal argument gedegradeerd. Zeker door het feit dat alle buurtbewoners aan hebben gegeven vertrouwen te hebben in deze ondernemers.

4: De Volkspartij Dongen geeft aan dat het geven van feesten en partijen, hoe financieel aantrekkelijk en leuk ook, niet de belangrijkste activiteit is voor deze locatie. Dit vind ik een gevaarlijk punt voor de toekomst van de gemeente Dongen. Waar is er straks in Dongen dan nog wel ruimte voor deze activiteiten? Waar kunnen onze jongeren straks nog naartoe. Kijk allemaal om je heen als je in het weekend door ons dorp fietst. Op veel plekken (half)lege horeca zaken. Vergeleken met pakweg 15 jaar geleden (toen vooral onze jongere inwoners nog met rijen dik voor de deur van iedere kroeg stonden te wachten om binnen te komen) is de horeca binnen Dongen erg geminimaliseerd, zowel in aantal als in karakter. Het uitgaansleven voor jong en oud is vergeleken met vroeger gedegradeerd tot een niveau wat veel mensen zouden omschrijven als saai of zielloos. Is het de bedoeling dat onze jongeren straks Dongen zo snel mogelijk gaan verlaten om een sociaal leven te hebben waar je mensen kunt ontmoeten in het uitgaansleven of op een feestje? In plaats van de jeugd weg te jagen zou de gemeente juist moeten promoten en stimuleren dat de Dongense horeca evenementen organiseert.

5: het zou de Volkspartij Dongen en de gemeente sieren als ze de stem van de Dongense gemeenschap in deze, maar ook in andere kwesties eens wat vaker gaan horen en erkennen. Veel besluiten die de afgelopen jaren op de stapel hebben gelegen roepen veel weerstand op vanuit de gemeenschap. Dat is natuurlijk best krom, omdat de politiek juist de bevolking moet vertegenwoordigen. In de reactie van de Volkspartij Dongen staat niets over het geluid dat namens veel inwoners van Dongen wordt uitgesproken in dit verhaal. Of valt dit geluid onder de benoemde spanningen? Inmiddels is de petitie 2000 keer ondertekend vanuit de achterban en het werkveld van de gemeente Dongen. Ter vergelijking: de Volkspartij dongen werd in 2018 de grootste partij (7 zetels) met 3025 stemmen. Zo’n groot aantal dus, dat negeren van dit geluid een schop tegen de schenen is van de Dongense democratie en het vertrouwen in de Dongense politiek (wederom) niet ten goede komt.

Kortom: Het veranderen van het karakter van café de Salamander heeft geen aangetoonde voordelen en het levert niemand iets op. De uitbaters niet, de Dongense bevolking niet en ook zeker het vertrouwen in de Dongense politiek niet. Zowel op de korte als de lange termijn. Gaan we morgenavond kiezen voor een stap naar de terugkeer van een bruisend dorp voor jong en oud? Of kiezen we voor de verdere marginalisering van een eens zo levendige gemeenschap voor jong en oud?

Actiegroep voor behoud van café de Salamander

Reacties