Conflict met de ‘overheid’?

Foto: Pixabay License/Nappiness

Advertorial  Wist u dat mediation niet alleen iets is voor echtscheidingen? Dat het ook een oplossing is bij burenruzies, arbeidsgeschillen, onenigheden in de familie en conflicten met de overheid? Van 19 tot en met 23 oktober 2020 vindt de vierde editie van de Week van de Mediation plaats.

Tijdens deze week houdt Çağla Uzun – Konus van CKU Mediation tweemaal een inloopspreekuur in De Cammeleur. U kunt terecht met uw vragen op dinsdag 20 en donderdag 22 oktober van 19.00 tot 21.00 uur.

Het thema van de Week van de Mediation is dit jaar: Overheidsmediation. Vanwege de rol die de overheid in de maatschappij speelt als bevoegd gezag, komt zij regelmatig in de positie van conflictpartij. Bij overheidsconflicten is de uitvoerende ambtenaar vaak van mening dat er geen sprake is van een conflict. Zij beslissen immers op grond van de wet. Er zijn echter verschillende aspecten die de relatie tussen burger en gemeente of een andere overheidsinstantie kunnen verstoren. Ambtenaren die geen duidelijkheid kunnen bieden zorgen ervoor dat betrokkenen niet weten waar ze aan toe zijn. Er wordt getwijfeld aan de deskundigheid van de ambtenaar, omdat vragen onbeantwoord blijven. Betrokkenen waarover een besluit wordt genomen, willen gezien maar bovenal gehoord worden. Er wordt een begin gemaakt voor een lange en soms dure procedure. Dit kost de burger tijd, geld en energie.

Mediation kan in dit geval een goede oplossing zijn. Het juridische traject hoeft niet te worden doorlopen. Het is goedkoper, duurt minder lang en alle betrokkenen voelen zich rechtvaardig behandeld. Veel problemen lossen zich al op door een verbetering van de communicatie en het contact van mens tot mens.

Heeft u een conflict of dreigt u in een conflict te raken en wilt u weten wat de mediator voor u kan betekenen? Of heeft u simpelweg interesse in mediation en het werk van de mediator? Loop dan eens binnen bij het inloopspreekuur. U bent van harte welkom!

In verband met de nieuwe coronamaatregelen is aanmelden verplicht. Bel of mail naar Çağla Uzun – Konus voor een afspraak.

Mw. Ç. Uzun – Konus
(Familie)mediator

T 06 14 770 884
M [email protected]
W www.ckumediation.nl

Reacties