Volkspartij Dongen bezorgd over overlast gaskanonnen en helikopters

Foto: Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain

De Volkspartij Dongen maakt zich zorgen over verschillende vormen van geluidsoverlast in Dongen. De partij had nogal wat klachten ontvangen van inwoners die last hebben van de doffe klappen van gaskanonnen in het buitengebied en het lawaai van overvliegende helikopters van Defensie. Op meldingen en klachten van inwoners wordt vaak niet gereageerd, zo was de Volkspartij ter ore gekomen. De partij vroeg daarom in de raadsvergadering om opheldering.

Door: Bernadette Klerx

Honden zijn bang voor knallen
Fratievoorzitter Denise Kunst stelde de overlast van gaskanonnen in het buitengebied aan de orde. ‘Veel inwoners ondervinden overlast van harde doffe klappen van gaskanonnen die worden ingezet tegen overlast van vogels. Mensen kunnen daarnaast amper met hun honden lopen op de Ecologische Verbindingszone omdat de honden bang zijn voor de knallen. Juist in een EVZ lijkt ons het verstoren van vogels geen logische handeling’, zo schetste het raadslid het probleem. Ze wilde weten of er vergunningen zijn afgegeven en of er gehandhaafd kan worden.

Burgemeester Marina Starmans kon wel opheldering geven. ‘Voor het hebben van een gaskanon is geen vergunning nodig, er is alleen een meldingsplicht . Onze ervaring is dat dat melden ook keurig gebeurt. Handhaven kunnen we alleen als vastgesteld wordt dat de regels overtreden worden’. Maar ook dat was volgens de burgemeester altijd wel meegevallen. ‘De afgelopen jaren hebben we maar 1 gebruiker hoeven te waarschuwen. De kanonnen worden gebruikt om de oogst te beschermen en ze mogen 6x per uur een klap geven, maar als er dan op verschillende plekken kanonnen staan, die allemaal 6x per uur mogen knallen, dan geeft dat natuurlijk wel geluid.’

Helikopters vliegen laat en laag
Partijgenoot Frits Klijs vroeg aandacht voor de geluidsoverlast van helikopters van Defensie. ‘De laatste tijd bereiken ons vaak berichten over overlast van de helikopters van Defensie. Deze helikopters vliegen steeds vaker laat en laag. Dit brengt veel overlast met zich mee, tot zelfs autoalarmen die afgaan van het lawaai.’ Omdat op meldingen en klachten volgens Klijs vaak helemaal geen reactie komt, wilde hij wel eens weten of het probleem wel bekend is.

Dat was wel het geval. Voor wethouder René Jansen was dit probleem geen verrassing. ‘Het probleem is bij ons bekend en ik zal het ook bespreken in de Commissie Overleg en Voorlichting voor Milieu . Daarin zit ook de commandant van de vliegbasis Gize-Rijen en een afvaardiging van bewoners. Eerder was er vooral sprake van overlast vanuit de richting Oirschot, maar sinds de zomer is het ook vooral in deze richting en dan met name Dongen-Vaart. Ik bespreek dit onderwerp in de commissie’, beloofde de wethouder.

Reacties