Mozaieken Cambreur College naar Cammeleur?

Impressie van een van de mozaïeken op de achtergevel van de Cammeleur
Foto:

Het Cambreur College bouwt aan een nieuw schoolgebouw. De oude schoolgebouwen worden  gesloopt, met inbegrip van de twee monumentale mozaieken van kunstenaar Marius de Leeuw op de kopgevels.

De Werkgroep Monumentale Kunst van Erfgoedvereniging Bond Heemschut en Heemkundekring De Heerlyckheit Dongen hebben het initiatief genomen tot behoud en herbestemming van de twee kunst- en cultuurhistorisch waardevolle mozaïeken uit de wederopbouwperiode. Zij hebben in 2019 de vraag uitgezet naar plannen voor behoud en herbestemming van deze bijzondere kunstwerken. Daarop zijn circa twintig plannen en suggesties binnengekomen afkomstig van betrokken Dongenaren, kunstenaars, oud-leerlingen en architecten.

Een representatief samengestelde commissie heeft alle plannen doorgenomen en beoordeeld. Haar beargumenteerde bevindingen heeft zij in een eindrapportage neergelegd. Dit eindrapport is donderdagmiddag overhandigd aan wethouder Eline van Boxtel en rector Nynke Gerritsma.

In het eindrapport spreekt de commissie een voorkeur uit voor het herplaatsen van de twee mozaieken in of bij de achtergevel van de Cammeleur. Met het plaatsen van de mozaieken op die gevel is een bedrag gemoeid  van 70.000 euro, zo becijferde de commissie, die het grootste deel van dat bedrag bijeen probeert te brengen met donaties van cultuurfondsen en sponsors. Een andere optie is een vrijstaande opstelling van de mozaieken op dezelfde plaats. Deze optie heeft  de voorkeur van de commissie maar de kosten vallen dan wel wat hoger uit: 110.000 euro.  Bij beide opties gaat het om het herplaatsen aan de achterzijde van de Cammeleur, aan de parkzijde.

Henk Michielsen, een van de twee Dongenaren dit deze locatie voorstelden, zegt in zijn onderbouwing: “door bezuinigingsmaatregelen bij de bouw zijn de muren van de Cammeleur kaal en daardoor lelijk. Het zou een verfraaiing van het gebouw en het uitzicht voor omwonenden zijn, als de mozaïeken tegen deze muren worden herplaatst.” Kees Kannegieter, is ook voorstander van deze locatie: “en wat te denken van de ‘dode’ achterkant/wand van het Cammeleurgebouw, in de halfronde siertuin van het park, gezien vanuit Park Vredeoord? Door de vrijstaande plaatsing in een stalen frame wordt de aantrekkelijkheid van het park vergroot, wordt het kunstwerk een publiekstrekker temeer daar de Cammeleur veel bezoekers heeft.”

Het is nu aan de gemeente Dongen en het Cambreur College om een definitieve keuze te maken uit de eindconclusies van de commissie.

Bekijk HIER het volledige rapport van de commissie

Reacties