Uitspraak Raad van State N629 kan alle kanten op

Foto:

U‘Ik wil u waarschuwen dat de uitspraak van de Raad van State nog enige tijd op zich kan laten wachten’, waarschuwde rechter Diepenbeek van de Raad van State na de zitting over de N629 van afgelopen vrijdag in Den Haag.

Normaal doet de Raad binnen 6 weken uit-spraak. Dat kan nu drie maanden worden of mogelijk langer als er nog aanvullend onder-zoek plaats moet vinden. Hoe de uitspraak van de Raad van State dan uit gaat pakken? ‘Dat zal afhangen hoe de Raad van State alle standpunten afweegt’, aldus Jasper van Ginneken de juridische vertegenwoordiger van de Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik. Het kan alle kanten op. Bovendien kan volgens van Ginneken het besluit daarna nog op een aantal elementen getoetst worden aan het Europese recht. Het eind is dus nog lang niet in zicht.

Compensatie
Een extra complicatie is de verplichting om de aantasting van de natuur door een nieuwe weg te compenseren. De compensatie moet voldoende zijn geborgd. Zonder borging dat de compensatie er daadwerkelijk komt, mag niet begonnen worden met de werkzaamheden. Dat is in ieder geval bij de Wildertse Arm nog niet gebeurd, zo moest Oscar van Rijn van de gemeente Dongen die voor de provincie sprak, toegeven.

Stikstof
De oplaaiende stikstofdiscussie kan extra problemen opleveren. De meningen liepen op dit door de Milieuvereniging Oosterhout aangekaarte punt uiteen. De advocaat van de provincie Hans Besselink vond dat er door een nieuwe weg geen extra stikstofdepositie plaats zou vinden op het dichtstbijzijnde Natura 2000 gebied de Langstraat. Dat zou volgens hem uit de rekenmodellen van de overheid blijken. De Milieu Vereniging Oosterhout, die het specialistische bureau Geetacs had ingeschakeld, vond van wel. “In ieder geval is de stikstofdiscussie er na het vernietigende rapport van de commissie Remkens van afgelopen vrijdag niet eenvoudiger op geworden. Wellicht doelde de Raad van State daarop toen aangegeven werd dat mogelijk aanvullend onderzoek nodig kan zijn.”” aldus Rene Roovers

Positief gevoel
Roovers was als voorzitter van de Vereniging Spaar de Duiventoren was bij de zitting van de Raad van State in Den Haag aanwezig. De zitting vond plaats in de imposante Gotische Zaal en heeft maar liefst 4 uur geduurd. Roovers heeft een positief gevoel overgehouden aan de zitting. “Het betreft hier het hoogste bestuursrechtelijke college van Nederland. Er is door een meervoudige kamer van drie rechters zeer kritisch gekeken naar de argumenten uit ons beroepschrift. Over ons belangrijkste bezwaar hadden de rechters geen aanvullende vragen. Het ontbreken van enig maatschappelijk nut van deze nieuwe weg, een investering van 30 miljoen tegenover een rijtijdwinst van één minuut en dat ten koste van onze kostbare natuur, dat punt uit het beroepschrift van de Vereniging was blijkbaar voldoende helder. Het verbeteren van de bestaande weg is en blijft een prima alternatief en het is hopen dat de Raad van State dit voldoende meeweegt.‘In ieder geval wil ik iedereen die zich de afgelopen jaren met hart en ziel heeft ingezet voor onze natuur en het behoud van onze Dongense groene long van harte bedanken voor hun geweldige inzet”, zo blikte Roovers terug op de jarenlange strijd om de Duiventoren en het Blik.

Reacties