Verlenging steunpakket zelfstandig ondernemers (Tozo)

Foto: Pixabay License/Geralt

Het steunpakket voor zelfstandig ondernemers is verlengd. Het gaat hierbij om de Tozo regeling (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers). Na Tozo 1 volgt nu Tozo 2. Tozo 2 loopt van 1 juni tot en met 21 augustus en kan (met terugwerkende kracht) vanaf 1 juni worden aangevraagd.

Ben je zelfstandig ondernemer en heb je Tozo 1 toegekend gekregen? Dit betekent niet dat Tozo 2 automatisch wordt toegekend. Naast de voorwaarden van Tozo 1 moet u ook voldoen aan de aangescherpte voorwaarden van Tozo 2.

Tozo 2
Tozo 2 bestaat, net als Tozo 1, uit twee regelingen: inkomensondersteuning en een lening voor bedrijfskapitaal. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor Tozo 2 komen deels overeen met Tozo 1, maar kent ook verschillen.

Inkomensondersteuning
Het verschil tussen Tozo 1 en Tozo 2 is dat voor Tozo 2 een partnerinkomenstoets geldt bij de uitkering inkomenstondersteuning. Bij Tozo 1 is dat niet het geval. De partnerinkomenstoets houdt in dat het inkomen van de partner meetelt voor het bepalen van de hoogte van de aanvullende uitkering. Bij de aanvraag verklaart u wat de hoogte van het inkomen van uzelf en uw eventuele partner is in de maanden waarvoor u de uitkering aanvraagt. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, kunt u geen aanspraak maken op Tozo 2 uitkering levensonderhoud.

Lening bedrijfskapitaal
Als u door de coronacrisis liquiditeitsproblemen heeft, kunt u ook in Tozo 2 een lening voor bedrijfskrediet aanvragen. Hierbij geldt dat de lening een maximum kent, voor de Tozo 1 en de Tozo 2 gezamenlijk, van €10.157. Als u surseance van betaling of faillissement heeft aangevraagd of verkregen kunt u geen beroep doen op een lening.

Aanvragen
Het inrichten van de aanvraagprocedure voor Tozo 2 kost tijd. Gemeente Dongen is daar met gemeente Tilburg (waar u, net als Tozo 1, ook Tozo 2 kunt aanvragen) mee bezig. Wij verwachten dat het aanvragen mogelijk is vanaf week 23. Voor zelfstandig ondernemers die ook Tozo 1 hebben aangevraagd zal een verkort formulier komen zodat het aanvragen minder tijd kost.

Reacties