Gemeente wil begraafplaatsen aanpassen aan wensen huidige samenleving

Foto: Jan Stads/Pix4Profs

Het wordt hoog tijd dat de gemeentelijke begraafplaatsen verbeterd en vernieuwd worden om ze klaar te maken voor de toekomst en beter aan te laten sluiten op de wensen en trends in de samenleving. Hoe dat moet, daarover mag de gemeenteraad zich donderdag uitspreken.

Om de raad een beetje op weg te helpen, heeft het College vier scenario’s uitgewerkt. Die zijn tot stand gekomen na overleg met bewoners, begrafenisondernemers en medewerkers van de gemeente.

Door: Bernadette Klerx

Net als in heel Nederland is het aantal begravingen op de begraafplaats de afgelopen 10 jaar ook in Dongen flink afgenomen. ‘Steeds meer mensen kiezen voor alternatieven zoals cremeren of natuurbegraven. Daardoor worden de begraafplaatsen steeds leger en wordt de exploitatie steeds moeilijker. Bovendien wordt het aangezicht er ook niet beter op’, zo heeft het College geconcludeerd.
Hoogste tijd dus voor nieuwe ontwikkelingen die beter aansluiten bij de wensen over begraven en herdenken,die in de huidige maatschappij leven.

Vier scenario’s
De vier scenario’s variëren van behoudend (vooral gericht op het verbeteren van beheer en organisatie) tot zeer vernieuwend (een gedenkpark met tal van keuzemogelijkheden en veel inbreng van ’buitenaf’). In scenario 1 en 2 verandert er eigenlijk niet zo veel. De nadruk ligt vooral op het efficiënter inrichten van het beheer en onderhoud van de begraafplaatsen, zodat het voor de beheerders gemakkelijker is de begraafplaats netjes te onderhouden. De tarieven zouden ook versimpeld moeten worden. Deze scenario’s kosten niks extra, maar op termijn zullen de begraafplaatsen toch niet langer kostendekkend zijn, vreest het College. ‘Bovendien spelen we niet in op ontwikkelingen in de samenleving. We laten nog steeds veel kansen en mogelijkheden liggen’, is het gevoel van het College.

Kansen voor eigen initiatief
Die kansen en mogelijkheden ziet het College wel bij scenario 3. Daarin is een grote rol weggelegd voor inwoners en ondernemers . ‘We richten onze blik nadrukkelijker naar buiten en gaan met pilots en experimenteren steeds weer iets aanpassen in beleid, leges en beheer. Dat wat werkt behouden we en wat niet werkt passen we aan. In dit scenario is het bijvoorbeeld denkbaar dat er verschillende secties ontstaan op de begraafplaats met voor iedere sectie andere regels’, zo geeft het College alvast een schot voor de boeg. Grote voordeel van dit scenario is dat er meer keuzemogelijkheden zijn en meer ruimte voor maatwerk. En dat is waar de moderne samenleving om vraagt.  Maar dit scenario kost wel geld; want er moet tenslotte nieuw beleid uitgewerkt worden. Het College denkt hiervoor € 10.000 nodig te hebben, verdeeld over de komende vijf jaar. Dat geld kan gehaald worden uit het budget voor de Omgevingswet. Als er nog projecten komen die extra geld kosten, wordt steeds per project apart bekeken of er geld voor is of voor vrijgemaakt kan worden.

Gedenkpark
Scenario 4 is het meest vernieuwend. Daarin wordt het hele beleid over een andere boeg gegooid. Er is dan ook niet langer sprake van een begraafplaats, maar van een compleet gedenkpark, dat onderdeel uitmaakt van de omgeving. De regels waaraan men zich moet houden zijn minimaal; initiatieven van inwoners en ondernemers krijgen in dit scenario ruim baan.  Dit scenario kost echter wel flink wat geld. Hoeveel precies, dat vindt het College lastig in te schatten,  maar vast staat wel dat in ieder een aantal landschappelijke aanpassingen doorgevoerd moeten worden.  Als de raad hiervoor kiest, gaat het College een landschapsarchitect inschakelen die een plan mag maken met daaraan gekoppeld een inschatting van de kosten.

Het College maakt er geen geheim van dat ze een voorkeur heeft voor scenario 3. Maar het is uiteindelijk de raad die mag bepalen welke richting het op moet met de begraafplaatsen in Dongen en ’s Gravenmoer. Donderdag wordt het onderwerp besproken in de raadsvergadering. Die wordt digitaal gehouden.

Reacties