Nieuwe koers De Cammeleur: raad wil versterking ondernemerschap

Foto:

Hoe zorgen we ervoor dat De Cammeleur ook in de toekomst een succes blijft. Dat was de hamvraag waar de gemeenteraad zich gisteren over boog bij de bespreking van een nieuwe koers voor De Cammeleur.

Want dat die er moet komen, daar was de raad het roerend over eens. Daarbij kwam ook nadrukkelijk versterking van het ondernemerschap ter sprake en eventueel toevoeging van een nieuwe partner.
De raad was het niet met elkaar eens over het tijdpad. D66 en Ouderenpartij vonden het nu niet het juiste moment om een besluit te nemen over een andere koers en stemden tegen het voorstel.

Door: Bernadette Klerx

Impact
‘Hoe zinvol is het om nu een besluit te nemen over een nieuwe koers, als je nog niet de volledige informatie hebt en er nog diverse onderzoeken lopen; het plaatje is nog lang niet compleet. Bovendien hebben we nog geen idee wat de impact van het coronavirus is op de financiële positie van De Cammeleur. Volgende week heeft de wethouder weer een overleg met de partners. Waarom kunnen we niet dat ene weekje wachten, zodat we een gedegen besluit kunnen nemen’ zo vroeg D66-raadslid Joeri de Jong zich af.

Nu doorpakken
Maar wachten, dat wilden de andere partijen nu juist niet. ‘Het is niet verantwoord om langer te wachten’, waarschuwde Denise Kunst van de Volkspartij Dongen. Deze discussie zouden we ook zonder corona hebben gehad . Bovendien is deze strategie gekozen in samenspraak met de partners. Zij staan er volledig achter.’ En ook de PvdA en VVD waren niet warm te krijgen voor een weekje wachten. ‘We moeten nu doorpakken, handen uit de mouwen en gas erop’, zei VVD-raadslid Perry Wens.

Intensief overleg
Dat vond wethouder René Jansen ook: ‘Dit voorstel gaat in eerste instantie over een nieuwe inhoudelijke koers en niet zozeer over de financiën. De afgelopen maanden hebben we intensief overleg gevoerd met de partners over een nog verdergaande samenwerking. Die strategie wordt door alle partners onderschreven. Geef ze dan ook de kans daarmee aan de slag te gaan. Wij gaan ze hierbij ondersteunen door externe expertise beschikbaar te stellen bijvoorbeeld op het gebied van horeca.’ De wethouder gaf aan dat versterking van het ondernemerschap zeker onderwerp van gesprek zal zijn bij de ‘niewe koers’.

Focus op ondernemerschap
Want dat was een andere bron van zorg voor de gemeenteraad. Diverse partijen zetten daar hun vraagtekens bij. ‘Is er wel voldoende oog voor ondernemerschap bij Donckhuys’ vroeg Martin Montens zich hardop af. En ook de VVD twijfelde openlijk aan het ondernemerschap. Raadslid Perry Wens: ‘De VVD is trots op de Cammeleur als Dongense hotspot; het heeft een hoog maatschappelijke rendement, maar de expolitaitie is een zorg. Hoe kan het dat inkomsten achterblijven als het zo goed bezocht wordt. Wij maken ons zorgen omdat wij een gebrek aan ondernemerschap zien.’

André Vonk was het daar van harte mee eens. ‘Het is hard nodig dat er ingezet wordt op versterking van het ondernemerschap’, vond het CDA-raadslid. In dat verband gooide Vonk nog een balletje op om de mogelijkheden te bekijken voor een externe commerciële partij voor de Horeca.
Maar dat was weer olie op het vuur van de PvdA. ‘Dat willen we zeker niet’ reageerde Martin Montens meteen. ‘We hebben afspraken met Donckhuys over de horeca en probeer maar eens iemand te vinden in deze tijd.’

Nieuwe partner
Als het aan de raad ligt, mag er ook gerust een nieuwe partner bijkomen. En ook wethouder Jansen hield voor die mogelijkheid de deur nadrukkelijk open. ‘Natuurlijk kan dat’. Diverse partijen noemden De Entree al als mogelijke partner. Alleen de PvdA gaf meteen aan dat huisvesting van de Entree in de Cammeleur voor hen geen optie is.

Applaus
Wethouder Jansen vond het jammer dat het voorstel niet de unanieme steun van de raad kreeg, maar twijfelde er niet aan dat er straks aan het eind van het jaar een prima uitgewerkt plan ligt. ‘De totstandkoming van het toekomstplan voor de Cammeleur is een dynamisch proces, waarin nog veel scenario’s open liggen, maar wel staat vast dat we vanuit verdere samenwerking stappen willen zetten. De gemeente is hierin ook een partij en stuurt strak op het proces.

Onze aanpak vraagt kwaliteit en zorgvuldigheid. Haastig doorpakken doen we niet. We willen een huiskamer van Dongen met een stevig financieel fundament. En deze hotspot in Dongen houden en koesteren. Met vier of meerdere partners. We willen een een gebouw waar onze inwoners elkaar fijn kunnen ontmoeten. Maar ook een gebouw dat professionaliteit uitstraalt. En dat gaan we bereiken. Ik ben ervan ovetuigd dat we u aan het eind van dit jaar een voorstel kunnen presenteren wat op applaus kan rekenen.’

Reacties