Looierij Heuvelstraat wordt ‘broedplaats’ voor startende ondernemers

Foto: Niels Ballemans

De voormalige looierij op het Heuvelpark aan de Heuvelstraat kan straks dienst gaan doen als ‘broedplaats’ voor startende ondernemers.

De looierij, in vroeger tijden bekend onder de naam gebouw Koks, is een rijksmonument. En om die status te behouden en het pand in de toekomst te restaureren is het noodzakelijk dat er meer exploitaitemogelijkheden komen. Gedacht wordt aan een mix van ‘lichte bedrijvigheid’ op de begane grond en praktijkruimtes en ruimtes voor bijvoorbeeld exposities en workshops op de verdiepingen.

Door: Bernadette Klerx

Blikvanger
Gebouw Koks is een echte blikvanger aan de Heuvelstraat. Het monumentale gebouw is in 1900 gebouwd en is in vroeger tijden een leerlooierij geweest met een stenen onderbouw en een houten droogkamer op de bovenverdiepingen. Het is eerst eigendom geweest van de firma Koks en later overgenomen door de firma Van den Assum. De ruimte op de begane grond wordt nu gebruikt door een meubel-/timmerbedrijf.
De voormalige looierij staat aan de toegangsweg naar het Heuvelpark, waar nog meer ambachtelijke bedrijfjes te vinden zijn. Voor het gebouw staan prachtige bomen waaronder wordt geparkeerd.

Broedplaatsfunctie
Het is nu de bedoeling om het gebouw en de buitenruimte in de toekomst geschikt te maken als multifunctionele broedplaats voor startende ondernemers zonder in te leveren op de monumentale waarde van het gebouw. Om die ontwikkelingen mogelijk te maken, moet wel de bestemming van het gebouw aangepast worden. In het verleden heeft de looierij ten onrechte de bestemming ‘kantoor’ gekregen, maar het is in het verleden nooit een kantoor geweest, en zal dit in de toekomst ook niet worden. Door de bestemming te wijzigen in ’gemengd’ kan optimaal ingespeeld worden op een concrete vraag en dat past uitstekend binnen de filosofie van een broedplaatsfunctie.

Restauratie
Het is zeker de bedoeling om de voormalige leerlooierij in de toekomst te restaureren en de oorspronkelijke aanbouw aan de achtergevel weer terug te bouwen. Hiervoor is, in samenwerking met Ranko Hamelinck van de Heemkundekring, een restauratieplan ontwikkeld. Een eventuele aanbouw kan overigens alleen gerealiseerd worden met een monumentenvergunning.

Gemeenteraad
Het nieuwe bestemmingspan heeft al ter inzage gelegen en daarop zijn geen bezwaren binnengekomen. De gemeenteraad moet nog wel zijn goedkeuring geven. Het onderwerp staat voor aanstaande donderdag op de agenda van de gemeenteraad. Door de coronacrisis vergadert die dan zonder publiek en met slechts 11 gemeenteraadsleden (meerderheid van de gemeenteraad).

Reacties