Cambreur College ligt er verlaten bij, maar achter de schermen is er volop actie

Foto: Jan Stads/Pix4Profs

Het Cambreur College ziet er deze week verlaten uit nu de overheid heeft besloten om alle scholen in Nederland te sluiten vanwege de coronacrisis. Toch is er achter de schermen – en dat geldt in dit geval letterlijk én figuurlijk – volop actie om er voor te zorgen dat de leerlingen thuis gewoon door kunnen gaan met leren.

Opvang voor leerlingen van wie beide ouders in de vitale beroepen werken
Op het Cambreur College (gebouw A) worden iedere dag tussen 10.00-14.00 uur leerlingen opgevangen van wie beide ouders werken in vitale beroepen.

Examens en PTA’s
Voor examenleerlingen worden acties ondernomen ‘om hen klaar te stomen voor het eindexamen’, met inachtneming van de voorzorgsmaatregelen van de RIVM. Vandaag wordt overleg gevoerd met de schoolleiding hoe dit georganiseerd gaat worden. De examenleerlingen worden nog niet op school verwacht – voor hen wordt, net als voor andere leerlingen, onderwijs op afstand verzorgd. De  ouders van de examenleerlingen worden vandaag verder geïnformeerd.

Onderwijs op afstand
Inmiddels zijn leerlingen en ouders geïnformeerd hoe het Cambreur College het onderwijs op afstand vormgeeft. Bij klassikale activiteiten-op-afstand wordt het bestaande lesrooster gevolgd. De planning van het schoolwerk staat in de Elektronische Leer Omgeving. Docenten instrueren hun leerlingen wat van hen verwacht wordt.

Foto’s: Jan Stads/Pix4Profs

 

Reacties