Illegale activiteiten opgespoord bij integrale veiligheidscontrole Dongen

Foto:

Deze week hebben medewerkers van gemeente Dongen, politie, Enexis en wooncorporatie Casade succesvol samengewerkt om criminaliteit tegen te gaan.

Het team voerde in wisselende samenstelling op diverse adressen brede controles uit. Er werd onder andere gezocht naar illegale activiteiten, spookbewoning, drugs en andere ondermijnende bedrijvigheid. Met als doel: zorgen voor een veilig woon- en werkklimaat voor inwoners, ondernemers en bezoekers van Dongen.

In de ochtend van 3 maart waren er bedrijfscontroles, in de middag kregen diverse personen een bezoek na meldingen van mogelijke fraude en andere overtredingen. De partners kijken terug op een goede samenwerking met onder andere de volgende resultaten:

  • Op een adres was sprake van een slecht woon- en leefklimaat; de woning voldeed niet aan de normen uit het Bouwbesluit. Gas en elektra werden wegens een grote betalingsachterstand afgesloten.
  • Op een locatie werden een hoeveelheid drugs en een GHB-lab aangetroffen. De drugs zijn in beslag genomen en de gemeente is van plan de woning te sluiten. De huurovereenkomst wordt ontbonden.
  • Op een locatie werd met energie gefraudeerd, wat levensgevaarlijk is omdat er brand kan ontstaan.
  • Op diverse adressen werd geconstateerd dat inwoners niet op tijd de weg naar zorg weten te vinden. Voor hen is passende hulp ingeschakeld.
  • Er werden bedrijven opgespoord die nog niet bekend waren, maar wel een melding van de bedrijfsactiviteiten hadden moeten doen. Een aantal krijgt op korte termijn een nadere milieucontrole. Ondernemers en eigenaren werkten over het algemeen goed mee. De meesten waren aanwezig en waardeerden de controles.

Op een locatie constateerden politie en gemeente dat het betreffende bedrijf het Digitaal Opkopers Register (DOR) niet bijhoudt. Opkopers van tweedehands spullen zijn verplicht om dit register in te vullen. Politie en gemeente houden regelmatig steekproeven om te voorkomen dat er handel in gestolen goederen ontstaat. De komende periode gaan politie en gemeente hier strenger op toezien en waar nodig handhaven.

Reacties